Rekomendacje Komitetu Technicznego Drogownictwa

W ostatnim dniu czerwca Komitety Techniczne w zakresie Wzorców i Standardów (WiS) wydały kolejne dwie rekomendacje. Komitet Techniczny Drogownictwa zaopiniował WR-D-63 „Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych elementów dróg”  oraz „Wytyczne określania cech powierzchniowych nawierzchni jezdni i innych części dróg” WR-D-64 (wersja 01-2022.02.04 ze stanowiskiem i zmianami wprowadzonymi przez autorów opracowania z dnia 14.06.2022 r.). Szczegóły rekomendacji znajdują się w zakładce Rekomendacje oraz w szczegółach poniżej. Prace nad opiniowaniem Wytycznych WR-D-63  prowadzone były przez grupę roboczą kierowaną  przez mgr inż. Zbigniewa Tabora, a WR-D-64 prowadzone były przez grupę roboczą kierowaną  przez dr inż. Martę Wasilewską.    

 

Loading...