Zmarł Zbigniew Szepietowski, zastępca dyrektora lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ds. inwestycji

W ostatni piątek zmarł Zbigniew Szepietowski, zastępca Dyrektora Oddziału ds. Inwestycji. Jak wspomina GDDKiA „Wspaniały człowiek i niezwykły Drogowiec, od blisko 40 lat związany był z administracją drogową.”

Dyrektor Zbigniew Szepietowski z wykształcenia był mgr. inż. budownictwa (specjalność drogi, ulice i lotniska). Studia ukończył na Politechnice Lubelskiej. Pracę zawodową w administracji drogowej zaczynał jako Inspektor, a następnie Oddziałowy Inspektor Mostowy w Wydziale Mostów. Od 15 kwietnia 2005 r. pełnił funkcję p.o. Naczelnika Wydziału Dróg, a od 2006 roku pracował jako zastępca Dyrektora lubelskiego Oddziału GDDKiA. Przez krótki okres sprawował również obowiązki Dyrektora Oddziału.

Zapamiętamy Zbigniewa Szepietowskiego jako świetnego fachowca i jednocześnie osobę bardzo skromną i przyjazną dla innych ludzi.

Loading...