Suwałki: betonowa alternatywa
Budowana obwodnica Suwałk o nawierzchni betonowej. Fot. PKDBudowana obwodnica Suwałk o nawierzchni betonowej. Fot. PKD

Nawierzchnie betonowe zyskują popularność nie tylko na drogach szybkiego ruchu, ale także na drogach lokalnych – dowodów na to przytoczono wiele podczas II Wschodniego Forum Drogowego.

Konferencja “Kruszywo-Cement-Beton” odbyła się w ramach II Wschodniego Forum Drogowego, które odbywało się w Suwałkach w dniach 15-16 marca. Poza tematem potencjalnej reaktywności alkalicznej kruszyw do betonów, jej tematem wiodącym były technologie budowy dróg o nawierzchni z betonu cementowego. Takie nawierzchnie ma obecnie w Polsce przeszło 650 km autostrad i dróg ekspresowych oraz ponad 800 km dróg lokalnych. Będzie ich coraz więcej, z betonu są lub będą budowane Via Baltica z Ostrowi Mazowieckiej do granicy z Litwą czy S17 z Lublina do Warszawy.

Wprawdzie najstarsze przykłady budowy dróg betonowych na ziemiach polskich pochodzą sprzed ponad 100 lat, ale na dobre zaczęto je budować w naszym kraju w latach 90. XX wieku. Właśnie wtedy postawiono tezę, że beton jest technicznie i ekonomicznie uzasadnioną alternatywą dla nawierzchni asfaltowych – powiedział Piotr Kijowski ze Stowarzyszenia Producentów Cementu. Duże zasługi dla popularyzacji betonu położył prof. Antoni Szydło z Politechniki Wrocławskiej, autor fundamentalnej pracy “Nawierzchnie drogowe z betonu cementowego”, wydanej w 2004 r. oraz wielu poradników i broszur. W 2014 roku GDDKiA i Politechnika Wrocławska opublikowały Ogólne Specyfikacje Techniczne – Katalog typowych konstrukcji sztywnych.

Beton kusi…

Zalety nawierzchni betonowych są znane: większa trwałość (przeciętnie 2,5 – 3,5 razy większa niż asfaltowych), brak zjawiska koleinowania (przy nowoczesnych rozwiązaniach gwarantowana jest żywotność 40 – 50 lat przy obciążeniach rzędu 130 kN/oś), jasność – która przekłada się na lepszą widocznośćw złych warunkach atmosferycznych i mniejsze opory toczenia, co daje w efekcie mniejsze nawet o 5-10% zużycie paliwa.

Do tej pory natomiast nawierzchnie betonowe uchodziły za droższe rozwiązanie. Jednakże z analiz Stowarzyszenia Producentów Cementu wynika, że – zwłaszcza przez pryzmat “whole life costs” czyli kosztów całego życia, drogi betonowe są w sumie wyraźnie tańsze. Dane pochodzące z Czech pokazują, że począwszy od 6-7 roku eksploatacji, łączny koszt budowy i utrzymania dróg betonowych jest niższy od dróg asfaltowych, a po upływie 20 lat ta różnica jest wręcz dramatyczna. Sam koszt budowy zależy od kategorii ruchu: tylko dla dwóch najniższych kategorii obciążeń czyli KR 1 i KR 2 asfalt wypada taniej, począwszy od KR 3 aż po KR 7 – przekonywał P. Kijowski.

Loading...