Patronat ministra nad Inicjatywą Akademicką

Wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit objął honorowym patronatem Inicjatywę Akademicką PKD. Inauguracja zaplanowana jest na 1 października w Ostródzie.

Kongres zaprosił studentów, zwłaszcza aktywnych w kołach naukowych, ze wszystkich uczelni kształcących na kierunkach: drogowym i mostowym proponując im możliwość prezentacji podczas organizowanych przez stowarzyszenie konferencji. Prezentacje te byłyby włączane do programu właściwej tematycznie sesji lub stanowiłyby część specjalnej sesji dedykowanej przedstawieniu dorobku danej uczelni lub środowiska naukowego. W perspektywie może to przybrać formę Studenckiego Kongresu Drogowego, organizowanego cyklicznie. Stowarzyszenie zapewnia również bezpłatny udział, w charakterze słuchaczy w uzgodnionym każdorazowo zakresie, grupy studentów wraz z opiekunem z kadry naukowo-dydaktycznej w organizowanych przez PKD działaniach programowych w regionach.

Celem inicjatywy jest przygotowanie następnego pokolenia liderów środowiska: nastawionych na innowacyjność, rozumiejących znaczenie ciągłego pogłębiania wiedzy technicznej, utożsamiających się z historycznym etosem inżyniera “w służbie sprawie drogowej”.

Pierwsze przedsięwzięcie w ramach Inicjatywy Akademickiej PKD odbędzie się w dniach 1-3 października w Ostródzie, jako impreza towarzysząca IV Warmińsko-Mazurskiemu Forum Drogowemu. 1 października (niedziela) w hotelu Dom Polonii w Ostródzie odbędzie się seminarium warsztatowe dla studentów pod hasłem “Standaryzacja: potrzeba i kierunki optymalizacji projektów drogowych i mostowych”. W ramach seminarium wykład inauguracyjny wygłosi prof. Janusz Rymsza z IBDiM. Przewidziane są także prezentacje kół naukowych oraz przygotowanych przez nich opracowań na temat rozwiązań optymalizacyjnych. Na zakończenie zostanie postawione kolejne zadanie. Opracowanie ma dotyczyć tematu wykładu: propozycje standaryzacji obiektów/projektów.

Prace nad zadanym tematem powinny zostać zakończone do końca roku 2017. Po zapoznaniu się z nimi przez komisję konkursową, najlepsze opracowania zostaną nagrodzone podczas kolejnego spotkania, które zaplanowano w trakcie odbywającego się w dniach 20-23 lutego 2018 r. w Gdańsku XV Międzynarodowego Zimowego Kongresu Drogowego.

Inicjatywa Akademicka PKD

Loading...