Prof. Jan Kukiełka: “Zasłużony dla sprawy drogowej”

W trakcie odbywającego się w Lublinie II Lubelskiego Forum Drogowego jeden z nestorów środowiska drogowego na Lubelszczyźnie, wychowawca wielu pokoleń drogowców prof. Jan Kukiełka został uhonorowany tytułem “Zasłużony dla Sprawy Drogowej”.

Polski Kongres Drogowy ustanowił to honorowe wyróżnienie w 2015 roku z okazji obchodów jubileuszu 90-lecia Kongresów Drogowych w Polsce i 10-lecia wznowionej działalności PKD. Jego nazwa nawiązuje do definicji misji Kongresów Drogowych sprzed wojny, którą określano jako “przyczynianie się do rozwoju sprawy drogowej”. Ma ono nagradzać tych, którzy całym swoim zawodowym życiem dobrze zasłużyli się dla polskiego drogownictwa, stali się dla środowiska prawdziwymi autorytetami w swoich dziedzinach. Nagroda ma formę szklanej statuetki, z wygrawerowanym trójwymiarowym symbolem trudu drogowca – walcem.

Urodzony w 1936 r. prof. Kukiełka jest absolwentem Politechniki Warszawskiej Wydziału Komunikacji. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w przedsiębiorstwach wykonawczych, a potem w biurach projektowych. W 1970 roku rozpoczął pracę dydaktyczną w ówczesnej Wyższej Szkole Inżynierskiej w Lublinie jako starszy wykładowca. W 1976 roku obronił doktorat na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, a 1992 otrzymał stopień doktora habilitowanego. Od 1993 roku był profesorem Politechniki Lubelskiej. Obecnie pozostaje czynnym pracownikiem naukowym w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Prof. Jan Kukiełka jest autorem lub współautorem książek i monografii, z których do najważniejszych należy zaliczyć „Projektowanie i budowa dróg” i „Zasady projektowania dróg rolniczych w lessowych terenach erodowanych”.

Prof. Kukiełka jest siódmym laureatem wyróżnienia PKD. Podczas uroczystości jubileuszu w roku 2015 w Kielcach statuetki “Zasłużony dla sprawy drogowej” otrzymali: Konrad Jabłoński, prof. Ryszard Krystek, Zygmunt Pater i Kazimierz Strach. W roku 2016 wyróżnienie PKD, jako pierwszy cudzoziemiec, odebrał kończący kadencję na stanowisku przewodniczącego niemieckiego Towarzystwa Badawczego Drogownictwa i Inżynierii Ruchu FGSV Wennemar Gerbens. Uhonorowany został również w ten sposób Andrzej Pawlaczyk, wieloletni dyrektor Transprojektu Gdańskiego.

Loading...