Pierwszy raport Zespołu Zadaniowego PIARC 4.1 jest już dostępny

 

PIARC opublikował raport “State of the Art in Road Design Standards”. To pierwsza z dwóch planowanych publikacji Zespołu Zadaniowego PIARC 4.1 „Standardy projektowania dróg” w okresie 2020 – 2022. Przewodniczącym Zespołu, w skład którego wchodzi 17 członków z 15 krajów, jest dr hab. inż. Mariusz Kieć, prof. Politechniki Krakowskiej, a jednym z jego  członków – dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. Politechniki Krakowskiej i wiceprezes Polskiego Kongresu Drogowego.

 

W raporcie przedstawiono przegląd literatury w zakresie standardów projektowania dróg na podstawie przeglądu raportów, wytycznych i opracowań badawczych z tej dziedziny. Jest to pierwszy dokument od wielu lat, który dokonuje porównania standardów projektowania dróg w kilku krajach i pierwszy, w którego przygotowaniu głos wiodący mieli przedstawiciele Polski.

Głównym celem  tej publikacji jest wskazanie podobieństw i różnic między różnymi podejściami  w projektowaniu przyjętymi w różnych krajach. Zawiera również ocenę możliwości ich dostosowania do wymagań szybko zmieniającego się świata w zakresie systemów transportu drogowego: nowe technologie, zmiany w trybach mobilności (nowe techniki napędowe, nowy środek transportu osobistego, jazda połączona i autonomiczna) oraz dostępność wielu rozproszonych źródeł danych (Big Data).

Przegląd literatury koncentruje się na przeglądzie tematów: klasyfikacja dróg, prędkość w standardach projektowania dróg, skład ruchu i uwzględnianie multimodalne w standardach projektowania dróg, kryteria projektowe, właściwości jezdne i czynniki ludzkie, parametry projektowe uwzględniane w projektowaniu infrastruktury drogowej.

Porównanie i wnioski zostały opracowane na podstawie ankiet. Ostatecznie porównanie objęło 15 krajów z całego świata: Austrię, Australię, Belgię (Walonię), Kanadę (Quebec), Chile, Chiny, Czechy, Francję, Niemcy, Włochy, Japonię, Meksyk, Polskę, Portugalię i Hiszpanię.

Raport można pobrać ze strony internetowej PIARC (link tutaj).

 

 

Loading...