Zmarł Dariusz Tomasz Skowroński, członek Polskiego Kongresu Drogowego, przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

10 czerwca 2022r. zmarł Dariusz Tomasz Skowroński, członek Polskiego Kongresu Drogowego, aktywny uczestnik naszej działalności. Od wielu lat pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Dariusz Tomasz Skowroński w 1983 ukończył studia z ekonomii ze specjalnością ekonomika pracy na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. W 2000 uzyskał tytuł magistra zarządzania i marketingu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, specjalność zarządzanie i marketing, a rok później zdobył tytuł MBA w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie.

Rozpoczął następnie pracę w przedsiębiorstwie Budimex S.A., gdzie pracował kolejno na stanowiskach: referenta, kierownika Działu Cen, zastępcy dyrektora Biura Handlowego, dyrektora Biura Handlowego, zastępcy dyrektora ds. współpracy z rynkami wschodnimi, dyrektora pionu budownictwa oraz zastępcy dyrektora ds. budownictwa – dyrektora marketingu i wiceprezesa zarządu–dyrektora handlowego; w 2003 i 2005 zajmował stanowisko dyrektora rynków zagranicznych. 9 lipca 2003 powołany na stanowisko wiceministra infrastruktury-pełnomocnika rządu do spraw budowy dróg krajowych i autostrad, a także Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Odwołany ze wszystkich stanowisk 4 października 2004. Otworzył później własne biuro doradztwa gospodarczego i zasiadł w radzie nadzorczej spółki Unibep.

Loading...