Góry Świętokrzyskie zdobyte rowerem
Zdobywcy Św. Krzyża. Fot. PKDZdobywcy Św. Krzyża. Fot. PKD

Podczas zakończonego 23 czerwca trzeciego rajdu rowerowego drogowców, kilkadziesiąt osób przejechało przez dwa dni ponad 60 km drogami rowerowymi woj. świętokrzyskiego.

Rajd rowerowy drogowców każdego czerwca odwiedza kolejne województwo, w którym powstał szlak rowerowy “GreenVelo”. Jest to kontynuacja zainaugurowanego w 2015 roku cyklu przedsięwzięć programowych PKD, mających na celu popularyzację, zwłaszcza w środowisku administracji drogowej, budowy infrastruktury dla rozwijającego się dynamicznie ruchu rowerowego. GreenVelo to projekt połączonych w całość tras rowerowych Polski Wschodniej, o łącznej długości 2070 km na terenie 5 województw. Można nim przejechać od Elbląga, przez jeziora mazurskie, tereny zielone Podlasia, wschodnie pogranicze kultur na Lubelszczyźnie, Bieszczady na Podkarpaciu aż do miejscowości Końskie w Świętokrzyskiem.

Miejscem pierwszej edycji rajdu były okolice Węgorzewa w woj. warmińsko-mazurskim, w ub. roku odwiedziliśmy okolice Suwałk w woj. podlaskim. Tegoroczny rajd – na zaproszenie Marszałka woj. świętokrzyskiego, który sprawował honorowy patronat nad imprezą – gościł w Górach Świętokrzyskich. Pierwszy etap prowadził podnóżem głównego pasma Łysogór: z Mąchocic Kapitulnych, przez Świętą Katarzynę, Krajno (park miniatur), Kokonin (stara oryginalna zagroda chłopska) pod Święty Krzyż. Zwłaszcza ostatni fragment był bardzo wymagający, gdyż kończył sie długim podjazdem, pod który większość uczestników wchodziła prowadząc swoje rowery. Znalazła się jednak “wspaniała siódemka”, która na rowerach wjechała na sam szczyt Łysej Góry. Pozostali na zwiedzanie klasztoru i tamtejszego muzeum udali sie pieszo lub autokarem.

Inne rejony woj. świętokrzyskiego gościły uczestników drugiego etapu rajdu. Punkt startu znajdował się w Rakowie, obecnie niewielkiej wsi, ale niegdyś mieście, założonym 450 lat temu. Rozkwit miasta przypadł na pierwszą połowę XVII wieku, kiedy to miasto stało się ośrodkiem ruchu reformackiego. Działała tu ariańska Akademia Rakowska, powstała jako trzecia w pierwszej Rzeczypospolitej, po Krakowie i Gdańsku – biblioteka publiczna. O historii miasta opowiedziały uczestnikom rajdu na zrewitalizowanym rynku wójt gminy Alina Siwonia oraz uczennica miejscowej szkoły Dominika Grzejszczyk. Na zaproszenie ks. Pawła Mackiewicza, proboszcza parafii pod wezwaniem św. Trójcy, drogowcy zwiedzili również najcenniejszy zabytek Rakowa – zbudowany w latach 1640-1645 kościół w stylu wczesnego baroku. Świątynia słynie z uznawanego za cudowny wizerunek obrazu Matki Boskiej Cudownej Przemiany.

Z Rakowa uczestnicy rajdu przejechali szlakiem GreenVelo do rekreacyjnej miejscowości Borków, gdzie nastąpiło zakończenie rajdu. Wraz z uczestnikami rajdu trasę tę przemierzył na rowerze wicemarszałek woj. świętokrzyskiego Jan Maćkowiak. Tym razem trasa wiodła płaskimi, zalesionymi drogami i peleton przyjechał na metę znacznie bardziej zwarty, ale na jego czele niezmiennie znajdowali się uczestnicy rajdu z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Rajd tradycyjnie połączony jest z konferencją na temat dróg dla rowerów. Podczas odbywającego się 21 czerwca seminarium “Bezpieczne i wygodne drogi dla rowerów”, Jarosław Panek z Regionalnej Organizacji Turystycznej woj. świętokrzyskiego, której powierzono promocje całego produktu turystycznego GreenVelo, stwierdził, że udało się zbudować świadomość istnienia takiej ciekawej oferty turystycznej, przybywa np ludzi, którzy przejechali całą trasę GreenVelo. Jednocześnie jest znaczny potencjał tego produktu, o ile będzie spójnie zarządzany (i w kwestii standardu infrastruktury i w kwestii promocji). Jako możliwe kierunki rozwoju wskazał np. współpracę z przewoźnikami kolejowymi na trasach lokalnych w zakresie wspólnej oferty na przejazd i wypożyczenie roweru czy zorganizowanie sieci wypożyczalni rowerów na trasie, na wzór systemów roweru miejskiego.

Maria Dąbrowska-Loranc z Instytutu Transportu Samochodowego i Marek Zamana z firmy M&G Consulting Marketing zreferowali realizowany przez obie jednostki w konsorcjum projekt opracowania – na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa – wytycznych organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego. Projekt składa się z dwóch etapów. Najpierw ma zostać przeprowadzone badanie skuteczności stosowania w Polsce wybranych urządzeń i rozwiązań inżynieryjnych z zakresu organizacji i infrastruktury ruchu rowerowego.

Ministerstwo zleciło, żeby były to takie rozwiązania, jak dwukierunkowy ruch rowerów w terenie zabudowanym, bez podłużnego oznakowania poziomego, po ulicach jednokierunkowych, gdzie prędkość jest ograniczona znakami do 30 km/godz., drogi dla rowerów, z których mogą korzystać piesi, urządzenia uspokajające ruch na drodze dla rowerów (np. na dojazdach do przejazdów dla rowerzystów), detektory ruchu rowerowego. Z kolei Wykonawca zaproponował, żeby przebadać m.in. przekrój drogi „2-1” – jeden pas ruchu w osi drogi przeznaczony dla ruchu pojazdów innych niż rower i po obu jego stronach jednokierunkowe pasy ruchu dla rowerów; w przypadku mijania się pojazdów jadących w relacjach przeciwnych, każdy z nich zbliża się do prawej krawędzi jezdni (korzystając z części pasa ruchu dla rowerów) – jeśli pas ruchu dla rowerów zajmuje rowerzysta, wówczas ma on pierwszeństwo przed tym pojazdem, przejazdy rowerowe przez torowiska kolejowe w obrębie przejazdów niestrzeżonych i przebieg dróg rowerowych przez obszary leśne i parki miejskie.

Po przeprowadzeniu badań, ich wyniki mają być wykorzystane do opracowanie w formie podręcznika wytycznych organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego – to będzie drugi etap projektu. Finalny efekt ma powstać do marca 2020 roku.

Loading...