Pieniądze ucieszą samorządowców i firmy drogowe

3,244 miliarda złotych to wartość dofinansowania do inwestycji na drogach gminnych i powiatowych w roku 2020. Na tę wiadomość czekali samorządowcy i mniejsze firmy drogowe.

Jak poinformowano podczas konferencji prasowej, premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru wniosków na 2020 rok. Wsparcie rządowe uzyska 2 297 zadań, w tym 623 powiatowe i 1 674 gminne. Planowana jest budowa, przebudowa lub remont 3 467 km dróg: 1 708 km powiatowych i 1 759 km gminnych. Łączna wartość środków FDS przeznaczonych na dofinansowanie realizacji inwestycji w 2020 roku to 3 244 mln zł. Na dofinansowanie zadań gminnych trafi 1 474,3 mln zł, na zadania powiatowe przeznaczonych zostało 1 269,6 mln zł, wartość dofinansowania zadań na drogach obronnych to 500 mln zł.

Jest to najlepsza od dłuższego czasu informacja dla firm małych i średnich, działających na lokalną skalę – komentowała Barbara Dzieciuchowicz, prezes zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, do której należą w większości takie właśnie firmy. Były one w niepewności czy wobec dużych wydatków na zwalczanie epidemii koronawirusa, ten program będzie zachowany. Jeżeli te małe firmy będą miały portfel zamówień, pozwalający na stabilizację, to całemu drogownictwu będzie lepiej.

Konferencja premiera i Ministra Infrastruktury przypomniała o znaczeniu budownictwa w powrocie do normalnego życia gospodarczego – powiedział prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa Jan Styliński. Niewątpliwie pomoże w tym zapowiadana modernizacja 3,5 tysiąca kilometrów dróg w ramach programu.

To są pieniądze, które są wydawane bardzo rozsądnie – uważa Andrzej Wyszyński, prezes Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych. Takie wsparcie dla branży wróci do skarbu państwa w postaci podatków, a przede wszystkim – powstanie za nie trwała wartość, widoczna w krajobrazie Polski lokalnej.

Fundusz Dróg Samorządowych to przewidziany na wiele lat mechanizm wsparcia dla dróg, głównie gminnych i powiatowych (wojewódzkich tylko w zakresie dróg o znaczeniu obronnym). Dla przypomnienia: w 2019 r. dofinansowanie z Funduszu otrzymało łącznie 4 280 zadań, z czego 3 131 na drogach gminnych i 1 149 na drogach powiatowych. Łączna wartość środków przyznanych na realizację zadań gminnych i powiatowych wyniosła blisko 4,5 mld zł. Pozwoliło to na realizację 6 tys. km dróg: 3 258 km gminnych i 2 742 km powiatowych.

Loading...