Aktualizacja Wytycznych Technicznych ZDW w Katowicach
Obwodnica Pawłowic na DW 933. Fot. ZDW w KatowicachObwodnica Pawłowic na DW 933. Fot. ZDW w Katowicach

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach opublikował zaktualizowane Wytyczne Techniczne 2017. Mogą być one stosowane także przez innych zarządców dróg publicznych.

Pełna lista zmian oraz teksty wytycznych dostępne są na stronie internetowej Zarządu. Zmiany są zgodne z najnowszymi normami Unii Europejskiej i wynikają z doświadczeń kadry inżynierskiej ZDW w Katowicach zebranych podczas dotychczasowego stosowaniu wytycznych. Jedną z bardziej znaczących zmian jest wprowadzenie mieszanek SMA 16 W do stosowania także w warstwie wiążącej. Dotychczas mieszanki masteksowo-grysowe były stosowane tylko do układania warstwy ścieralnej. Inną interesującą zmianą jest obowiązek stosowania podajnika pośredniego przy układaniu nawierzchni bitumicznych całą szerokością jezdni.

Wytyczne Techniczne ZDW w Katowicach zostały wprowadzone po raz pierwszy w 2009 roku, po kilku latach przygotowań. Opracowanie w tej formie zaleceń dla projektantów i wykonawców robót dla dróg wojewódzkich, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Śląskiego, stanowiło próbę rozwiązania problemów, związanych z brakiem systemu krajowych przepisów technicznych. Z punktu widzenia systemu norm europejskich, opracowane w ZDW wytyczne techniczne są lokalnymi dokumentami aplikacyjnymi do norm klasyfikacyjnych PN-EN. Mogą być również stosowane dla innych dróg publicznych.

Wytyczne są corocznie aktualizowane, wprowadzane są odniesienia do wchodzących w życie nowych norm PN-EN (po opublikowaniu ich przez PKN) i do nowej wiedzy technicznej, pochodzącej z laboratoriów drogowych i z budów (doświadczenia praktyczne). Są one na tyle szczegółowe, że stanowią gotowe szczegółowe specyfikacje techniczne.

Skutkiem stosowania stałych i jasnych wymagań, znanych od lat firmom drogowym regionu oraz ich konsekwentnego i bolesnego nieraz egzekwowania, jest widoczna poprawa poziomu technicznego firm drogowych i jakości na budowach – komentuje dyrektor ZDW w Katowicach Zbigniew Tabor. Mogą być stosowane również na innych drogach publicznych, z powołaniem się na źródło ich pochodzenia.

Loading...