Zmarł Stefan Strick – Prezes BASt (Federalny Instytut Drogownictwa w Niemczech)

Stefan Strick był Prezesem Federalnego Instytutu Drogownictwa od 2011 roku. W tym czasie swoimi pomysłami w decydujący sposób kształtował BASt – Instytut podkreśla, że będzie kontynuować te działania. Stefan Strick były wysoko cenionym ekspertem zarówno w Niemczech jak i za granicą. Angażował się w działania związane z aktywnością BASt na arenie PIARC, ale także w kontaktach dwustronnych z Polską wspierał działania mające na celu współdziałanie ekspertów z BASt i PKD. Odszedł po krótkiej, ciężkiej chorobie 27 lutego 2021 roku w wieku 61 lat.

BASt jest rządowym instytutem naukowo-badawczym, podległym Ministerstwu Transportu i Infrastruktury Cyfrowej Republiki Federalnej Niemiec. Wyniki jego prac służą do wypracowywania standardów i regulacji, a także do bieżącego podejmowania decyzji w sprawach leżących w gestii resortu transportu.

Loading...