Weszły w życie nowe przepisy techniczno-budowlane dotyczące dróg publicznych

 

Dziś, 21 września, o północy weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych.

Nowe rozporządzenie jest elementem nowego systemu przepisów i wiedzy technicznej. Reguluje ono podstawowe warunki techniczne dla dróg i mostów pozostawiając szczegóły Wzorcom i Standardom oraz Polskim Normom. W ramach zmian Ministerstwo Infrastruktury przygotowało szereg tematycznych Wytycznych, które są rekomendowane do zastosowania w drogownictwie i mostownictwie. Można się z nimi zapoznać na stronie: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/o-wzorcach-i-standardach

Polski Kongres Drogowy jako ciało doradcze Ministra Infrastruktury bierze czynny udział w opiniowaniu Wytycznych poprzez powołane Komitety Techniczne: https://kongresdrogowy.pl/komitety-techniczne/

Loading...