Zapraszamy na Forum Konsultacji!

Pod adresem konsultacje.viaexpert.pl działa już forum dyskusyjne, na którym można komentować i zadawać pytania autorom nowych Wytycznych dla dróg i mostów, które Ministerstwo Infrastruktury poddało publicznym konsultacjom.

Forum – co trzeba podkreślić – służy jedynie do wyrażania opinii o publikowanych sukcesywnie na stronach internetowych opracowaniach. Zgodnie z regulaminem, moderatorzy nie będą dopuszczali do publikacji innych treści.

Forum podzielone jest na 9 sekcji, odpowiadających tematyce 9 zaplanowanych w ramach konsultacji webinariów. Teksty Wytycznych są umieszczane przez Ministerstwo na wspomnianej stronie na 1-2 tygodni przed terminem webinarium. By ułatwić zapoznanie się z nimi, w każdej sekcji Forum umieszczono linki, które pozwalają ściągnąć opracowania w formacie PDF.

Wszystkie opinie, które ukażą się na Forum będą przeanalizowane, a ich synteza znajdzie się w raporcie konsultacji, który PKD przygotuje na koniec procesu. Po rozpatrzeniu uwag i ustosunkowaniu się do nich przez autorów opracowań, Wytyczne zostaną przedstawione do rekomendacji ministrowi właściwemu do spraw transportu i staną się częścią przepisów technicznych w drogownictwie, przeznaczoną do dobrowolnego stosowania.

Loading...