Rada Ekspertów z nominacjami
Członkowie Rady Ekspertów odebrali nominacje z rąk wiceministra Infrastruktury i Budownictwa Jerzego Szmita. Fot. MIiBCzłonkowie Rady Ekspertów odebrali nominacje z rąk wiceministra Infrastruktury i Budownictwa Jerzego Szmita. Fot. MIiB

Zbigniew Kotlarek – prezes zarządu Polskiego Kongresu Drogowego i Marek Rytlewski – członek Zarządu PKD, dyrektor naczelny Transprojektu Gdańskiego odebrali 13 bm z rąk wiceministra Jerzego Szmita akty powołania w skład Rady Ekspertów przy Ministrze Infrastruktury i Budownictwa.

Rada została powołana Zarządzeniem nr 25 ministra 30 maja br. jako jeden z efektów procesu poszukiwania rozwiązań usprawniających budownictwo drogowe, trwającego od początku tego roku. W skład Rady wchodzi 28 przedstawicieli zarządców dróg: państwowych i samorządowych, organizacji związkowych oraz branżowych. Do zadań Rady będzie w szczególności należało wypracowanie: wzoru umowy na realizację zamówienia publicznego w zakresie dróg publicznych, wytycznych sporządzania opisów przedmiotu zamówienia i prowadzenia postępowań przetargowych. Rada ma się w przyszłości przekształcić w Narodowe Forum Kontraktowe. Naszym celem jest, aby budownictwo drogowe w Polsce było tą dziedziną, która będzie się rozwijać, aby dawało zatrudnienie pracownikom, dobre drogi dla komunikacji i gospodarki. Chcemy, aby koszty budowy dróg, przy zachowaniu parametrów jakościowych i użytkowych, były niższe – powiedział Jerzy Szmit podczas uroczystości.
Rada działa kolegialnie, jej pracami będą kierować jako współprzewodniczący: Barbara Dzieciuchowicz, prezes zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa i Iwona Stępień – Pilipczuk, zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Skład Rady Ekspertów

Loading...