W Olsztynie wszystko błyszczało
III WARMIŃSKO-MAZURSKIE FORUM DROGOWEIII WARMIŃSKO-MAZURSKIE FORUM DROGOWE

Diagnostyka stanu nawierzchni drogowych oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego były przewodnimi tematami zakończonego 27 września w Olsztynie III Warmińsko-Mazurskiego Forum Drogowego. W przeddzień obrad 25 odbył sie wielki festyn pod hasłem “Bądź błyskotliwy”, którego celem było propagowanie stosowania elementów odblaskowych dla zwiększenia bezpieczeństwa na drogach.

Korzystając z ciepłego i słonecznego niedzielnego popołudnia, na uliczkach olsztyńskiego Starego Miasta zgromadziły się rzesze mieszkańców stolicy Warmii i Mazur. Przybywali całymi rodzinami, zwabieni licznymi atrakcjami. Najmłodsi mogli wziąć udział w wielu konkursach i w grze miejskiej, polegającej na odwiedzeniu wszystkich stoisk instytucji i firm – partnerów III Forum. Wśród uczestników tej gry i innych konkursów wicemarszałek województwa Marcin Kuchciński losował zwycięzców, którzy otrzymywali nagrody. Inne nagrody marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin wręczał zwycięzcom konkursów plastycznych oraz na projekt odzieży zawierającej elementy odblaskowe. Na scenie prezentowały się orientalne tancerki, występowały zespoły muzyczne i młodzi adepci sztuk walki. Po zmroku ulicami wokół rynku przeszedł korowód postaci ubranych w odblaskowe stroje, na którego czele kroczył, w koronie na głowie i w królewskim błyszczącym płaszczu, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Waldemar Królikowski. Na zakończenie pogasły światła i efektowny układ choreograficzny pokazało kilkadziesiąt ubranych w odblaski tancerek z Pracowni Tańca Pryzmat w Olsztynie.
Temat bezpieczeństwa w bardziej pogłębionej formie zdominował pierwszy dzień Forum – poniedziałek 26 września. Prof. Stanisław Gaca z Politechniki Krakowskiej w swojej prezentacji pokazał zależności między projektowaniem dróg a poziomem bezpieczeństwa. Analizy potwierdzają wpływ różnych cech dróg na brd (od 30 – 70%). Wśród okoliczności wypadków pojawiają się niewłaściwe rozwiązania geometrii dróg i organizacji ruchu, a przede wszystkim widać pośredni wpływ rozwiązań drogowych na brd poprzez oddziaływanie na zachowania kierujących. Typowe błędy to brak hierarchicznej struktury sieci dróg czy ulic, błędy rozwiązań skrzyżowań i ich oznakowania, niedostateczne zabezpieczenie ruchu pieszego wzdłuż dróg, niewłaściwe lokalizacje przejść dla pieszych i przystanków autobusowych, ograniczenia widoczności na drogach (w tym brak możliwości wyprzedzania), przekroje dróg i ulic niedostosowane do pełnionej funkcji (nadmierna prędkość, zagrożenia dla pieszych).
Problem bezpieczeństwa – zdaniem prof. Gacy – zbyt słabo jest dostrzegany już w fazie planowania dróg. Rozwiązania techniczne należy doskonalić i stale dostosowywać do możliwości percepcji i zrozumienia przez uczestników ruchu. Bardzo duży potencjał poprawy brd związany jest z racjonalnie wdrażanym zarządzaniem prędkością.
Jest to ważne, gdyż najwięcej ofiar śmiertelnych na drogach generują wypadki związane z niedostosowaniem prędkości do warunków ruchu – powiedział sekretarz Krajowej Rady BRD Konrad Romik. Z kolei jeśli chodzi o zachowanie pieszego w ruchu drogowym najwięcej wypadków spowodowanych było przez nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem. To są dane wynikające z analiz ogólnokrajowych, natomiast w przypadku woj. warmińsko-mazurskiego charakterystyczny i wyjątkowo widoczny na tle innych województw jest odsetek wypadków w wyniku najechania na drzewo i liczba ofiar śmiertelnych takich zdarzeń.
Na zakończenie odbyła się dyskusja panelowa poświęcona bezpieczeństwu na ulicach Olsztyna. Jej uczestnicy zastanawiali się nad powodami, które sprawiają, że w powszechnym odczuciu mieszkańców, pomimo uruchomienia systemu ITS i nowowybudowanej trasie tramwajowej, po mieście nie poruszają się ani sprawniej ani bezpieczniej. Do tej dyskusji i innych spraw poruszonych podczas konferencji będziemy wracać w osobnych publikacjach.
Forum zorganizowali: Polski Kongres Drogowy, ZDW w Olsztynie oraz Wydział Geodezji, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Honorowym patronatem objęli imprezę: Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz Prezydent m. Olsztyna Piotr Grzymowicz.
Zobacz relację z końcowej części festynu:

Loading...