PKD krytycznie o nowym Prawie zamówień publicznych

Projekt ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 17 kwietnia 2015 r. jest nieudany zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym – uznał Polski Kongres Drogowy w opinii przekazanej w ramach społecznych konsultacji. Zaproponował “małą nowelizację” obowiązującej ustawy w celu implementacji dyrektyw i poważne prace nad nowym prawem.

W 2014 roku przyjęte zostały trzy nowe dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: tzw. dyrektywa klasyczna, “dyrektywa sektorowa” (dotycząca m.in. energetyki, transportu i usług pocztowych) oraz dyrektywa w sprawie udzielania koncesji. Terminy ich implementacji upływają w dniu 18 kwietnia 2016 r., z tym że zezwala się na odroczenie o jeszcze dwa lata terminu wdrożenia obowiązkowej komunikacji elektronicznej i przepisów dotyczących sporządzania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Urząd Zamówień Publicznych uznał, że zakres zmian jest tak duży, że konieczne jest opracowanie zupełnie nowej ustawy, która zastąpi obowiązujące Prawo zamówień publicznych z 2004 roku, wielokrotnie od tamtego czasu nowelizowane. 22 maja zakończyły się konsultacje społeczne projektu._x005F_x000D_

Polski Kongres Drogowy, w oparciu o opinie zebrane w środowisku zarówno Zamawiających jak i Wykonawców, przygotował obszerne stanowisko wobec całego projektu i jego poszczególnych zapisów. Zwraca przede wszystkim uwagę, że tekst nie jest poprawny w świetle zasad i reguł techniki legislacyjnej, nie został napisany językiem prawnym, obarczony jest nadmierną kazuistyką, zawiera niezrozumiałe, niejasne pojęcia i sformułowania i niezrozumiałe odwołania do innych aktów prawnych. Projekt – czytamy w opinii – zawiera szereg nieprawidłowych, niepełnych i problematycznych do zastosowania w praktyce uregulowań szczegółowych oraz jest niezwykle trudny do funkcjonalnego przyswojenia zarówno dla praktyków, jak i ekspertów zajmujących się zamówieniami publicznymi. Może to wynikać z pominięcia tego grona w procesie jego przygotowania. W przypadku uchwalenia ustawy w konsultowanej wersji istnieje poważne ryzyko paraliżu systemu zamówień publicznych z powodu znacznych trudności, czy wręcz niemożności praktycznego wdrożenia i zastosowania przepisów – ostrzega PKD._x005F_x000D_

Z uwagi na nieodległy termin ostatecznego wejścia w życie (kwiecień 2016 r.) i realia procesu legislacyjnego (ograniczenie pracy nad ustawami w okresie przed wyborami parlamentarnymi i zaraz po nich) należałoby znowelizować obowiązującą ustawę Prawo zamówień publicznych w wąskim zakresie, obejmującym implementację dyrektyw unijnych, a równocześnie kontynuować prace nad nową ustawą z udziałem szerokiego grona ekspertów i praktyków – proponuje stowarzyszenie._x005F_x000D_

Stanowisko PKD wobec projektu nowego Pzp

Loading...