Prof. Ryszard Krystek nie żyje

20 stycznia zmarł, po długiej chorobie, prof. dr hab. inż. Ryszard Krystek, wybitny znawca problematyki inżynierii ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego. W 2015 roku jako jeden z pierwszych został uhonorowany nagrodą Polskiego Kongresu Drogowego “Zasłużony dla Sprawy Drogowej”. Miał 75 lat.

W 1966 r. ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej. Jego związek z ta uczelnią trwał w sumie 51 lat. Jego ostatnim miejscem pracy, niemal do ostatnich chwil życia, był Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie, gdzie pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. naukowych.

Obronił rozprawę doktorską na temat teorii ruchu drogowego, a potem habilitacyjną na temat komputerowych systemów sterowania ruchem drogowym. W roku 1986 objął kierownictwo Katedry Inżynierii Drogowej na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Gdańskiej, co rozpoczęło poważne prace naukowe w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W 1988 otrzymał tytuł naukowy profesora. W latach 90. kierował zespołem, który przygotował “Zintegrowany program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce”, znany jako GAMBIT 96, a później GAMBIT 2000. Powołany w 2004 roku na stanowisko Podsekretarza Stanu ds. Polityki Transportowej w Ministerstwie Infrastruktury, współtworzył ważne dokumenty: “Politykę Transportową Państwa na lata 2006-2025″ i “Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005″, jako program spójny z III Programem BRD Unii Europejskiej.

Pracę zawodową zawsze łączył z działalnością społeczną. W roku 1966 założył Fundację Niezależnych Badań Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, której działalność znacząco rozszerzył tworząc w 1999 r. Fundację Rozwoju Inżynierii Lądowej, funkcjonującą do dziś. Po reaktywowaniu w 2005 r. Polskiego Kongresu Drogowego stanął na czele Komitetu Technicznego Bezpieczeństwa Ruchu, w 2007 współtworzył Polskie Stowarzyszenie Inteligentnych Systemów Transportowych ITS Polska, w którym pełni funkcję prezesa Rady Nadzorczej.

Był autorem ponad 170 publikacji, promotorem 11 doktorów oraz ponad 200 inżynierów, a także recenzentem wielu rozpraw naukowych. Do najważniejszych prac pod jego redakcją należą: “Węzły drogowe i autostradowe” oraz “Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu-ZEUS”.

Loading...