Firma SAT dołączyła do PKD

Członkiem wspierającym PKD została firma SAT sp. z o.o..

Firma SAT obecna jest na polskim rynku robót drogowych od 1992 roku. Przedmiotem jej działalności jest zaawansowana technologicznie odnowa, modernizacja i przebudowa konstrukcji oraz nawierzchni drogowych i lotniskowych. W roku 2023 połączyła się z firmą BITUNOVA sp. z o.o., która specjalizuje się w produkcji emulsji asfaltowych oraz oferuje opracowane na ich bazie technologie służące do napraw, regeneracji i odnowy nawierzchni drogowych.
Firma SAT obecnie świadczy usługi zarówno w dotychczasowym zakresie usług budowlanych jak i w produkcji emulsji asfaltowych. Celem, jaki stawia sobie firma jest zaspakajanie rosnących potrzeb w zakresie doskonalenia jakości infrastruktury drogowej oraz podnoszenie standardów bezpieczeństwa ruchu. W realizacji tych zadań wykorzystuje wyłącznie technologie opłacalne, ekologiczne oraz takie, które minimalizują zakłócenia ruchu w trakcie realizacji.
Oferuje szereg technologii zarówno do budowy, utrzymania jak i odnowy nawierzchni betonowych i asfaltowych.
Oferta SAT charakteryzuje się indywidualnym, kompleksowym doradztwem ekonomicznym i optymalizacją usług.

Więcej na stronie internetowej: www.satpolska.pl 

 

Loading...