Polscy i niemieccy drogowcy na roboczym spotkaniu w Szczecinie
Końcowym akcentem warsztatów było zaprezentowanie wniosków wypracowanych w grupach roboczych. Fot. Anna Rogalińska, viaexpertKońcowym akcentem warsztatów było zaprezentowanie wniosków wypracowanych w grupach roboczych. Fot. Anna Rogalińska, viaexpert

„Chcemy dzielić się naszymi doświadczeniami i uczyć od siebie” – taką deklarację złożyli uczestnicy polsko – niemieckiej konferencji ekspertów z dziedziny drogownictwa, która obradowała 5-7 grudnia br. w Szczecinie.

Warsztaty ekspertów zorganizowali wspólnie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), Federalny Instytut Badawczy (BASt) oraz Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej (BMVI).

W konferencji wzięła udział liczna grupa specjalistów od budowy i zarządzania drogami z Polski. W delegacji ekspertów niemieckich byli m.in. od lat współpracujący na rzecz kontaktów polsko – niemieckich w drogownictwie: Werner Bednorz z BMVI, Stefan Hoeller z BASt oraz dr Sven – Martin Nielsen ze Stowarzyszenia Badawczego Drogownictwa i Inżynierii Ruchu FGSV, które pełni jednocześnie rolę Niemieckiego Komitetu Narodowego PIARC. W konferencji uczestniczyli także eksperci reprezentujący Polski Komitet Narodowy Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC z Prezesem Komitetu Zbigniewem Kotlarkiem.

Otwarcie konferencji było okazją do omówienia zakresu działań na rzecz rozwoju dróg, podejmowanych przez Gości i Gospodarzy. W imieniu GDDKiA uczestników spotkania powitał Tomasz Kwieciński. Priorytety pracy BASt zaprezentował Michael Rohloff, strategię Federalnego Ministerstwa Transportu I Infrastruktury Cyfrowej (BMVI) – Peter Schmitz. O planach i efektach działań podejmowanych w Polsce na rzecz budowy dróg krajowych przez GDDKiA opowiedziała uczestnikom spotkania Aleksandra Cybulska. Wzajemnemu poznaniu bliskich sąsiadów – regionów granicznych służyły wystąpienia Jensa Krage, przedstawiciela administracji drogowej Kraju Związkowego Mecklenburg-Vorpommern, który przedstawił m.in. projekty transgraniczne w odniesieniu do tunelu przez Świnę i programu INTERREG V A oraz Łukasza Lendnera, dyrektora Oddziału GDDKiA w Szczecinie, prezentującego aktualne projekty, realizowane na sieci dróg w woj. zachodniopomorskim.

Spotkanie w Szczecinie miało charakter roboczych warsztatów specjalistów z Polski i Niemiec w ramach 4 grup tematycznych. Równolegle odbywające się sesje dotyczyły zagadnień regulacji kontraktowych, robót drogowych (temat nawierzchni dróg i zarządzania drogami), ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego i ITS. Uczestnicy zgodnie podkreślali jak ważna była dla nich możliwość bezpośredniego kontaktu – konfrontowania na bieżąco opinii, zadawania pytań, rozstrzygania wątpliwości. Założony na wstępie cel organizacji konferencji: wymiana doświadczeń i transfer wiedzy – został osiągnięty. Efektem konferencji w Szczecinie są perspektywy i plany ewentualnych wspólnych polsko – niemieckich prac badawczych oraz działań w dziedzinie drogownictwa. Zostały one zawarte we wnioskach sporządzonych przez uczestników po obradach 4 grup roboczych.

W ostatnim dniu konferencji eksperci z Polski i Niemiec odwiedzili 3 odcinki budowy drogi ekspresowej S6 – inwestycji ważnej nie tylko z punktu widzenia rozwoju sieci dróg regionu.

Loading...