Materiały ze Światowego Kongresu Drogowego w Pradze już dostępne

Zorganizowany wspólnie przez PIARC i Czeski Lokalny Komitet Organizacyjny, 27. Światowy Kongres Drogowy przyciągnął ponad 4000 delegatów i 2000 studentów ze 120 krajów, 38 delegacji ministerialnych i 229 wystawców, w tym 28 pawilonów narodowych. Uczestnicy wzięli udział w bogatym i zróżnicowanym programie sesji technicznych, warsztatów, sesji plakatowych, wizyt technicznych i wydarzeń towarzyszących. Końcowe materiały z Kongresu są już dostępne w formie dedykowanej strony internetowej.

Strona internetowa zawiera :

  • Program Kongresu, w tym szczegółowy program i wnioski końcowe z każdej sesji,
  • Raporty krajowe przygotowane przez kraje członkowskie PIARC na sesje dotyczące kierunków strategicznych,
  • Poszczególne referaty wybrane przez Komitety Techniczne i Grupy Zadaniowe spośród propozycji otrzymanych w odpowiedzi na zaproszenie do składania referatów,
  • Sprawozdanie z działalności PIARC za każdy rok od ostatniego Światowego Kongresu Drogowego w Abu Zabi w 2019 r.

You can now consult the proceedings of the 27th World Road Congress. (piarc.org)

 

Loading...