Potwierdzenie statusu PKD w PIARC

PKD otrzymał oficjalne potwierdzenie nadania statusu Komitetu Narodowego PIARC – Światowego Stowarzyszenia Drogowego.

Rezolucja tej treści , o numerze ExCom/17-10.1, została przegłosowa podczas październikowego posiedzenia Komitetu Wykonawczego tej organizacji w Bonn. Została ona podjęta, na wniosek polskiego Pierwszego Delegata, którym jest przedstawiciel GDDKiA, po przeanalizowaniu statutu stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy i jego dotychczasowej działalności Utworzenie kolejnego Komitetu Narodowego pozwoli zacieśnić kontakty polskiego środowiska drogowego z największą światową organizacją drogową – napisał w liście do prezesa PKD Zbigniewa Kotlarka sekretarz generalny PIARC Patrick Mallejacq.

Loading...