Początek wielkiej zmiany w przepisach technicznych

Słowo „rewolucja” padło kilka razy 29 września podczas webinarium inaugurującego konsultacje nowego systemu wymagań technicznych w drogownictwie. Zmiana polega na wprowadzeniu wzorców i standardów.

Obowiązujący teraz system scharakteryzował Grzegorz Kuczaj, naczelnik Wydziału Przepisów Technicznych w Departamencie Dróg Publicznych Ministerstwa Infrastruktury. Obligatoryjny charakter mają przepisy prawa – przede wszystkim ustawa Prawo budowlane i przepisy techniczno-budowlane. Są to głównie trzy rozporządzenia: w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z 1999 roku, o rok późniejsze podobne rozporządzenie dla drogowych obiektów inżynierskich i wydane w 2002 r. rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych. Wszystkie te rozporządzenia były wielokrotnie zmieniane i aktualizowane, korzystanie z nich utrudnia fakt, że żadne nie posiada tekstu jednolitego. Nadmierna sztywność zapisów powodowała też mnożenie się wniosków o odstępstwa._x005F_x000D_

Nowy poziom wiedzy technicznej

Dotychczasowe przepisy techniczno-budowlane w drogownictwie stracą moc 20 września 2022 roku i dlatego w Ministerstwie Infrastruktury trwają prace nad nowymi regulacjami. Według zapowiedzi, nowe PTB dotyczące dróg publicznych zawarte będą w jednym rozporządzeniu i będą miały charakter ogólnych wymagań funkcjonalno-technicznych. Tym samym nie będą zawierać szczegółów technologicznych i materiałowych, będą natomiast stanowić zwięzły zbiór najważniejszych warunków (celów), które musi spełnić obiekt budowlany._x005F_x000D_

Sposoby, w jakie można spełnić te wymagania, zostaną uszczegółowione we wzorcach i standardach (WiS) rekomendowanych przez ministra właściwego do spraw transportu. W WiS wskazane zostaną także metody, parametry, opisy procedur, technik i podejścia metodycznego, oraz zaproponowane typowe (powtarzalne) rozwiązania projektowe, instrukcje postępowania itd. Takimi właśnie wzorcami są Wytyczne, które Ministerstwo poddaje publicznym konsultacjom._x005F_x000D_

To jest wręcz gigantyczna rewolucja – ocenił prof. Janusz Bohatkiewicz, wiceprezes Zarządu i przewodniczący Rady Programowej PKD. Polska dołączy do krajów, które mają taki elastyczny system Wytycznych. To bardzo nowoczesny system gromadzenia informacji o wiedzy, która się bardzo szybko zmienia._x005F_x000D_

Wytyczne do konsultacji

W ramach sfinansowanych przez Ministerstwo Infrastruktury prac kilku konsorcjów, gromadzących najlepszych ekspertów z uczelni i instytutów badawczych, a także praktyków z biur projektowych, powstało kilkadziesiąt opracowań, mających postać Wytycznych do projektowania dróg, infrastruktury dla pieszych i rowerów a także drogowych obiektów inżynierskich. Wytyczne odnoszą się nie tylko do budowy albo przebudowy, ale także do kwestii utrzymania. Podczas webinarium inauguracyjnego przewodniczący 3 zespołów, przygotowujących nowe Wytyczne: prof. Stanisław Gaca z Politechniki Krakowskiej (część drogowa), prof. Janusz Rymsza z IBDiM (część obiektowa) i prof. Tomasz Siwowski z Politechnik Rzeszowskiej (katalog typowych obiektów i zasady ich projektowania) przedstawili ich główne założenia. Z ich prezentacjami można zapoznać się tutaj._x005F_x000D_

Te opracowania będą omawiane podczas kolejnych 9 webinariów, odbywających się w każdy wtorek o godz. 10:00. Ich harmonogram przedstawia się następująco:_x005F_x000D_

Część drogowa:_x005F_x000D_

Część mostowa:_x005F_x000D_

BIM

Jak zgłaszać opinie i zapytania?

Pod adresem konsultacje.viaexpert.pl działa forum dyskusyjne, na którym można komentować i zadawać pytania autorom nowych Wytycznych. Forum służy jedynie do wyrażania opinii o publikowanych sukcesywnie na stronach internetowych Ministerstwa Infrastruktury opracowaniach. Teksty Wytycznych są umieszczane przez Ministerstwo na wspomnianej stronie na 1-2 tygodni przed terminem dotyczącego ich webinarium._x005F_x000D_

Forum podzielone jest na 9 sekcji, odpowiadających tematyce 9 zaplanowanych w ramach konsultacji webinariów. By ułatwić zapoznanie się z nimi, w każdej sekcji Forum umieszczono linki, które pozwalają ściągnąć opracowania w formacie PDF._x005F_x000D_

Pisemne opinie i zapytania można przesyłać również na specjalną skrzynkę mailową: konsultacje@kongresdrogowy.pl lub bezpośrednio do MI: wytyczne@mi.gov.pl

Loading...