Webinarium konsultacyjne WiS nr 8: utrzymanie i ochrona antykorozyjna

Odbyła się

Czwarte i ostanie webinarium konsultacyjne nowego systemu Wzorców i Standardów w części dotyczącej drogowych obiektów inżynierskich będzie poświęcone utrzymaniu, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony antykorozyjnej. Zaprezentowany będą Wytyczne dotyczące ochrony antykorozyjnej zarówno elementów stalowych jak i betonowych obiektów inżynierskich. Trzecie opracowanie dotyczyć będzie natomiast wytycznych oceny stanu technicznego mostów. Wszystkie prezentowane tego dnia Wytyczne powstały w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie.

Z projektami Wytycznych można zapoznać się na specjalnej stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury https://www.gov.pl/web/infrastruktura/konsultacje-publiczne .

Opinie o proponowanych rozwiązań można wyrazić na Forum Dyskusyjnym: www.konsultacje.viaexpert.pl lub przesłać na specjalnie utworzoną skrzynkę mailową konsultacje@kongresdrogowy.pl


Program:

Wprowadzenie – Grzegorz Kuczaj, naczelnik Wydziału Przepisów Technicznych Departamentu Dróg Publicznych Ministerstwa Infrastruktury (5’)

WR-M-31 Wytyczne projektowania zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych elementów drogowych obiektów inżynierskich – dr inż. Agnieszka Królikowska, Instytut Badawczy Dróg i Mostów (15’)

WR-M-32 Wytyczne projektowania zabezpieczenia antykorozyjnego betonowych elementów drogowych obiektów inżynierskich – mgr inż. Przemysław Kamiński, mgr inż. Tomasz Gajda, Instytut Badawczy Dróg i Mostów (15’)

WR-M-81 Wytyczne oceny stanu technicznego drogowych obiektów inżynierskich – dr hab. inż. Marek Mistewicz, prof. IBDiM (15’)


Warunki:

Wybierz sposób, w jaki chcesz dołączyć do wydarzenia:
1. Dołącz przez stronę internetową: https://konsultacje.clickmeeting.com/utrzymanie-i-...
2. Dołącz przez telefon:
Warsaw
+48 (22) 209-2520
Warsaw
+48 (22) 307-8288
Praha
+420 (2) 3409-3808
PIN konferencji: 413338899#
3. Dołącz przez aplikację mobilną:
ID wydarzenia: 315-366-583

Dostosuj czas startu do swojej strefy czasowej: http://www.clickmeeting.com/converter/315366583


Relacja:

Polecane konferencje

Odbyła się

ŚLĄSKIE FORUM DROGOWNICTWA INNOWACYJNE I TRWAŁE NAWIERZCHNIE DROGOWE

Polski Kongres Drogowy i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zapraszają na kolejną edycję Międzynarodowej Konferencji „Śląskie Forum Drogownictwa”, która odbędzie się w dniach 29-30 czerwca 2021 r., tym razem jeszcze w formule on-line.

Zapisz się

VII Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe

Tematem konferencji są Drogi Przyszłości. Spróbujemy zastanowić się, co możemy zrobić, by infrastruktura drogowa rozwijała się w sposób zrównoważony, będąc jednocześnie przyjazna dla rowerzystów i niechronionych użytkowników ruchu.

Odbyła się

Reaktywność Alkaliczna Kruszyw

Reaktywnością alkaliczną kruszyw określa się podatność kruszyw na reagowanie z alkaliami zawartymi w betonie, w wyniku czego może nastąpić obniżenie trwałości betonu, a w konsekwencji – jego destrukcja.