Webinarium konsultacyjne WiS nr 7 Wyposażenie techniczne

Odbyła się

Zobacz zapis webinarium:

Trzecie webinarium konsultacyjne nowego systemu Wzorców i Standardów w części dotyczącej drogowych obiektów inżynierskich będzie poświęcone wyposażeniu technicznemu oraz urządzeniom obcym na mostach i w tunelach. Zaprezentowany będzie katalog typowych elementów i urządzeń wyposażenia drogowych obiektów inżynierskich, takich jak: łożyska, dylatacje, izolacje, nawierzchnie jezdni i chodników, bariery i balustrady, krawężniki i kapy chodnikowe. Przedmiotem drugiej prezentacji będzie opracowanie zatytułowane Wytyczne projektowania urządzeń obcych na oraz w drogowych obiektach inżynierskich. To opracowanie obejmuje swym zakresem zasady ogólne, zasady lokalizowania, zalecane systemy montażu, a także zagadnienia dotyczące uziemienia oraz utrzymania i inspekcji urządzeń obcych.

Z projektami Wytycznych można zapoznać się na specjalnej stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury https://www.gov.pl/web/infrastruktura/konsultacje-publiczne .

Opinie o proponowanych rozwiązań można wyrazić na Forum Dyskusyjnym: www.konsultacje.viaexpert.pl lub przesłać na specjalnie utworzoną skrzynkę mailową konsultacje@kongresdrogowy.pl


Program:

17.11.2020 godz. 10:00

Wprowadzenie – Grzegorz Kuczaj, naczelnik Wydziału Przepisów Technicznych Departamentu Dróg Publicznych Ministerstwa Infrastruktury (5’)

WR-M-71 Katalog typowych elementów i urządzeń wyposażenia drogowych obiektów inżynierskich – mgr inż. Tomasz Gajda kierownik Zakładu Mostów Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (15’)

Wprowadzenie do Wytycznych projektowania urządzeń obcych – prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski, Uniwersytet Zielonogórski (10’)

WR-M-72 Wytyczne projektowania urządzeń obcych na oraz w drogowych obiektach inżynierskich – mgr inż. Jerzy Howis, dyrektor Infrastruktura Komunikacyjna sp. z o.o. w Żmigrodzie (15’)

Polecane konferencje

Odbyła się

Reaktywność Alkaliczna Kruszyw

Reaktywnością alkaliczną kruszyw określa się podatność kruszyw na reagowanie z alkaliami zawartymi w betonie, w wyniku czego może nastąpić obniżenie trwałości betonu, a w konsekwencji – jego destrukcja.

Zapisz się

ŚLĄSKIE FORUM DROGOWE INNOWACYJNE I TRWAŁE NAWIERZCHNIE DROGOWE

Polski Kongres Drogowy i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zapraszają na kolejną edycję Międzynarodowej Konferencji „Śląskie Forum Drogownictwa”, która odbędzie się w dniach 29-30 czerwca 2021 r., tym razem jeszcze w formule on-line.

Odbyła się

Forum zrównoważone drogi i ekoinfrastruktura: nowe wyzwania

Konferencja dla umożliwienia dialogu pomiędzy naukowcami i praktykami, w celu lepszego zrozumienia tematyki dotyczącej zrównoważonych dróg i ekoinfrastruktury.