Webinarium konsultacyjne WiS nr 7 Wyposażenie techniczne

Odbyła się

Zobacz zapis webinarium:

Trzecie webinarium konsultacyjne nowego systemu Wzorców i Standardów w części dotyczącej drogowych obiektów inżynierskich będzie poświęcone wyposażeniu technicznemu oraz urządzeniom obcym na mostach i w tunelach. Zaprezentowany będzie katalog typowych elementów i urządzeń wyposażenia drogowych obiektów inżynierskich, takich jak: łożyska, dylatacje, izolacje, nawierzchnie jezdni i chodników, bariery i balustrady, krawężniki i kapy chodnikowe. Przedmiotem drugiej prezentacji będzie opracowanie zatytułowane Wytyczne projektowania urządzeń obcych na oraz w drogowych obiektach inżynierskich. To opracowanie obejmuje swym zakresem zasady ogólne, zasady lokalizowania, zalecane systemy montażu, a także zagadnienia dotyczące uziemienia oraz utrzymania i inspekcji urządzeń obcych.

Z projektami Wytycznych można zapoznać się na specjalnej stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury https://www.gov.pl/web/infrastruktura/konsultacje-publiczne .

Opinie o proponowanych rozwiązań można wyrazić na Forum Dyskusyjnym: www.konsultacje.viaexpert.pl lub przesłać na specjalnie utworzoną skrzynkę mailową konsultacje@kongresdrogowy.pl


Program:

17.11.2020 godz. 10:00

Wprowadzenie – Grzegorz Kuczaj, naczelnik Wydziału Przepisów Technicznych Departamentu Dróg Publicznych Ministerstwa Infrastruktury (5’)

WR-M-71 Katalog typowych elementów i urządzeń wyposażenia drogowych obiektów inżynierskich – mgr inż. Tomasz Gajda kierownik Zakładu Mostów Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (15’)

Wprowadzenie do Wytycznych projektowania urządzeń obcych – prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski, Uniwersytet Zielonogórski (10’)

WR-M-72 Wytyczne projektowania urządzeń obcych na oraz w drogowych obiektach inżynierskich – mgr inż. Jerzy Howis, dyrektor Infrastruktura Komunikacyjna sp. z o.o. w Żmigrodzie (15’)

Polecane konferencje

Odbyła się

III Międzynarodowe Forum Tunelowe

Tradycyjnie rok konferencji PKD rozpoczyna Forum poświęcone budowie i eksploatacji tuneli. W 2021 roku wydarzenie ma nową nazwę – III Międzynarodowe Forum Tunelowe i odbywa się online.

Odbyła sięWEBForumZID

WebForum Zarządzanie infrastrukturą drogową

Odpowiedzialne zarządzanie infrastrukturą drogową, w którym decyzje są podporządkowane celom i misji zarządcy, nakierowane musi być na świadczenie usług publicznych na odpowiednim poziomie.

Odbyła się01122020_WiS

Webinarium konsultacyjne WiS nr 9: Powiązanie wymagań technicznych z technologią BIM

Ostatnie spotkanie w ramach cyklu konsultacji realizowanych na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury dotyczyć będzie powiązania nowych wymagań technicznych z technologią BIM.