Webinarium konsultacyjne WiS nr 5: Projektowanie konstrukcji oraz powiązanie z terenem i drogą

Odbyła się

zapis webinarium (YouTube):

Po części drogowej, w listopadzie tematami webinariów konsultacyjnych nowych Wytycznych Technicznych będą opracowania dotyczące obiektów inżynierskich (zwane także mostowymi). Podczas inauguracyjnego webinarium tematami wystąpień przedstawicieli zespołów autorskich będą kwestie podstawowe dla projektowania obiektów: projektowanie elementów powiązania drogowych obiektów inżynierskich z terenem i drogą, obliczanie świateł drogowych mostów i przepustów hydraulicznych oraz wykonywanie badań drogowych obiektów mostowych pod próbnym obciążeniem. Szerzej omówiony też będzie podręcznik projektowania drogowych obiektów mostowych według Eurokodów.

Projekty Wytycznych są opublikowane na specjalnej stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury.

Opinie i komentarze na temat konsultowanych opracowań można zamieszczać na Forum Konsultacji. Można je również przesyłać w formie pisemnej na adres: konsultacje@kongresdrogowy.pl lub wytyczne@mi.gov.pl .


Program:

Wprowadzenie – Grzegorz Kuczaj, naczelnik Wydziału Przepisów Technicznych Departamentu Dróg Publicznych Ministerstwa Infrastruktury

WRM-11 Wytyczne projektowania elementów powiązania drogowych obiektów inżynierskich z terenem i drogą – prof. Jan Biliszczuk, Politechnika Wrocławska (15’)

WRM-12 Wytyczne obliczania świateł drogowych mostów i przepustów hydraulicznych – dr hab. inż. Apoloniusz Kodura, Politechnika Warszawska (15’)

WRM-22 Podręcznik projektowania drogowych obiektów mostowych według Eurokodów w praktyce – prof. dr hab. inż. Tomasz Siwowski, Politechnika Rzeszowska (25’)

WRM-23 Wytyczne wykonywania badań drogowych obiektów mostowych pod próbnym obciążeniem – dr hab. inż. Piotr Olaszek, prof. IBDiM Instytut Badawczy Dróg i Mostów (15’)


Warunki:

Udział w webinarium jest bezpłatny. Aby dołączyć, należy zarejestrować się przez stronę internetową: https://konsultacje.clickmeeting.com/projektowanie...


2. Dołącz przez telefon:
Warsaw
+48 (22) 209-2520
Warsaw
+48 (22) 307-8288
PIN konferencji: 784112821#

3. Dołącz przez aplikację mobilną:
ID wydarzenia: 724-443-622

Polecane konferencje

Odbyła się

III Międzynarodowe Forum Tunelowe

Tradycyjnie rok konferencji PKD rozpoczyna Forum poświęcone budowie i eksploatacji tuneli. W 2021 roku wydarzenie ma nową nazwę – III Międzynarodowe Forum Tunelowe i odbywa się online.

Odbyła sięWEBForumZID

WebForum Zarządzanie infrastrukturą drogową

Odpowiedzialne zarządzanie infrastrukturą drogową, w którym decyzje są podporządkowane celom i misji zarządcy, nakierowane musi być na świadczenie usług publicznych na odpowiednim poziomie.

Odbyła się01122020_WiS

Webinarium konsultacyjne WiS nr 9: Powiązanie wymagań technicznych z technologią BIM

Ostatnie spotkanie w ramach cyklu konsultacji realizowanych na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury dotyczyć będzie powiązania nowych wymagań technicznych z technologią BIM.