Webinarium konsultacyjne WiS nr 3: projektowanie skrzyżowań i węzłów

Odbyła się

zapis webinarium (YouTube):

Podczas trzeciego webinarium w części prezentującej Wytyczne drogowe, wracamy do prezentacji opracowań stworzonych z myślą o projektowaniu odcinków dróg zamiejskich. Tym razem tematem będą ich skrzyżowania i węzły. Szczegółowo zostaną omówione Wytyczne dotyczące: wymagań podstawowych, projektowania skrzyżowań zwykłych i skanalizowanych, projektowania rond, elementów węzłów oraz wyposażenia technicznego węzłów.

Projekty Wytycznych są opublikowane na specjalnej stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/konsultacje-publiczne

Opinie i komentarze na temat konsultowanych opracowań można zamieszczać na Forum Konsultacji: https://konsultacje.viaexpert.pl . Można je również przesyłać w formie pisemnej na adres: konsultacje@kongresdrogowy.pl lub wytyczne@mi.gov.pl .


Program:

Wprowadzenie – Grzegorz Kuczaj, naczelnik Wydziału Przepisów Technicznych Departamentu Dróg Publicznych Ministerstwa Infrastruktury

WR-D-31-1 Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. Część 1: Wymagania podstawowe - dr hab. inż. Mariusz Kieć prof. ucz., Politechnika Krakowska

WR-D-31-2 Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. Część 2: Skrzyżowania zwykłe i skanalizowane - dr hab. inż. Mariusz Kieć prof. ucz., Politechnika Krakowska

WR-D-31-3 Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. Część 3: Ronda – dr inż. Krzysztof Ostrowski, Politechnika Krakowska

WR-D-32-1 Wytyczne projektowania węzłów drogowych. Część 1: Wymagania podstawowe - dr inż. Marcin Budzyński, Politechnika Gdańska

WR-D-32-2 Wytyczne projektowania węzłów drogowych. Część 2: Elementy węzłów - prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, Politechnika Krakowska

WR-D-32-3 Wytyczne projektowania węzłów drogowych. Część 3: Wyposażenie techniczne - prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, Politechnika Krakowska


Warunki:

Wybierz sposób, w jaki chcesz dołączyć do wydarzenia:

1. Dołącz przez stronę internetową: https://konsultacje.clickmeeting.com/projektowanie...

2. Dołącz przez telefon:
Warsaw
+48 (22) 209-2520
Warsaw
+48 (22) 307-8288
Praha
+420 (2) 3409-3808
PIN konferencji: 185163268#
3. Dołącz przez aplikację mobilną:
ID wydarzenia: 713-769-968

Polecane konferencje

Trwa

WebForum Zrównoważone i trwałe drogi

Nie chcąc zawieść oczekiwań uczestników poprzednich edycji organizatorzy Śląskiego Forum Drogownictwa postanowili zaprosić 29 października na WebForum o wcześniej planowanej tematyce.

Odbyła się

Webinarium konsultacyjne WiS nr 4: nawierzchnie i utrzymanie dróg

Część drogową nowych Wytycznych technicznych kończą tematy nawierzchni oraz utrzymania dróg.

Za 5 dni

Webinarium konsultacyjne WiS nr 5: Projektowanie konstrukcji oraz powiązanie z terenem i drogą

W listopadzie tematami webinariów konsultacyjnych Wytycznych Technicznych będą opracowania dotyczące obiektów inżynierskich - na początek projektowanie konstrukcji.