Webinarium konsultacyjne WiS nr 6: bezpieczeństwo i ochrona środowiska

Odbyła się

Zobacz zapis webinarium:

Tematem drugiego webinarium konsultacyjnego dotyczącego Wytycznych dla obiektów inżynierskich będzie bezpieczeństwo i ochrona środowiska na (w przypadku mostów) i w (gdy dotyczy tuneli) takich obiektach. Szczegółowo zostaną omówione wytyczne zabezpieczania przeciwpożarowego mostów, a zwłaszcza tuneli oraz sprawa o zasadniczym znaczeniu w przypadku tuneli – czyli kwestia projektowania wentylacji. Trzecie omawiane opracowanie dotyczy Wytycznych projektowania elementów i urządzeń ochrony środowiska na drogowych obiektach inżynierskich.

Z projektami Wytycznych można zapoznać się na specjalnej stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury https://www.gov.pl/web/infrastruktura/konsultacje-publiczne .

Opinie o proponowanych rozwiązań można wyrazić na Forum Dyskusyjnym: www.konsultacje.viaexperet.pl lub przesłać na specjalnie utworzoną skrzynkę mailową konsultacje@kongresdrogowy.pl


Program:

Wprowadzenie – Grzegorz Kuczaj, naczelnik Wydziału Przepisów Technicznych Departamentu Dróg Publicznych Ministerstwa Infrastruktury (5’)

WR-M-41 Wytyczne projektowania zabezpieczeń przeciwpożarowych drogowych obiektów inżynierskich – Antoni Celej, rzeczoznawca Komendanta Głównego PSP (15’)

WR-M-42 Wytyczne projektowania wentylacji drogowych tuneli – dr inż. Grzegorz Sztarbała, ARDOR (15’)

WR-M-51 Wytyczne projektowania elementów i urządzeń ochrony środowiska na drogowych obiektach inżynierskich – dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. Politechniki Lubelskiej, prezes EKKOM sp. z o.o. (15’)

Polecane konferencje

Odbyła się

III Międzynarodowe Forum Tunelowe

Tradycyjnie rok konferencji PKD rozpoczyna Forum poświęcone budowie i eksploatacji tuneli. W 2021 roku wydarzenie ma nową nazwę – III Międzynarodowe Forum Tunelowe i odbywa się online.

Odbyła sięWEBForumZID

WebForum Zarządzanie infrastrukturą drogową

Odpowiedzialne zarządzanie infrastrukturą drogową, w którym decyzje są podporządkowane celom i misji zarządcy, nakierowane musi być na świadczenie usług publicznych na odpowiednim poziomie.

Odbyła się01122020_WiS

Webinarium konsultacyjne WiS nr 9: Powiązanie wymagań technicznych z technologią BIM

Ostatnie spotkanie w ramach cyklu konsultacji realizowanych na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury dotyczyć będzie powiązania nowych wymagań technicznych z technologią BIM.