PKD udostępni raporty PIARC po polsku

Wszystkie raporty Światowego Stowarzyszenia Drogowego z kadencji 2016-2019 będą mogły być udostępnione w języku polskim – to efekt porozumienia podpisanego przez PKD i sekretarza generalnego PIARC.

Na mocy porozumienia PKD – jako komitet narodowy PIARC – otrzyma teksty wszystkich wytworzonych w zakończonej kadencji raportów Komitetów Technicznych i Grup Roboczych w języku angielskim. PKD zapewni tłumaczenie ich na język polski i udostępni do bezpłatnego korzystania przez wszystkich chętnych. PIARC pozostaje właścicielem praw autorskich oryginalnych raportów, prawa do polskich tłumaczeń będą stanowiły wspólną własność PIARC i PKD.

Przetłumaczone na polski dokumenty będą sukcesywnie udostępniane na przebudowanym serwisie viaexpert.pl, którego PKD jest od niedawna wydawcą. Uruchomienie tego portalu w nowej odsłonie ma nastąpić w pierwszym kwartale br. PIARC zastrzegł sobie prawo udostępnienia polskich wersji raportów także na swojej stronie internetowej.

Loading...