Konkurs na referat na Kongres PIARC w Abu Dhabi
Górska droga w Abu Dhabi. fot. Pixabay

Aktualizacja 15 wrzesnia

Termin zgłaszania abstraktów został wydłużony do 30 wrzesnia.

“Łączenie kultur – wzmocnienie gospodarki” to hasło Światowego Kongresu Drogowego 2019. Jeszcze można zgłaszać propozycje (abstrakty) referatów. Najlepsze polskie propozycje będą nagrodzone.

Odbywający się co cztery lata Światowy Kongres Drogowy PIARC będzie obradował w dniach 6-10 października 2019 r., w Abu Dhabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Na jego program złoży się około 50 sesji technicznych, dotyczących 41 głównych tematów kongresu. Światowe Stowarzyszenie Drogowe PIARC otworzyło nabór na abstrakty referatów, które miałyby być wygłoszone lub włączone do materiałów wydarzenia.

Referaty będą weryfikowane przez komitety techniczne PIARC. Artykuły, które zostaną zaakceptowane, będą opublikowane i wejdą w skład sesji technicznych podczas Kongresu. Wszyscy autorzy zaakceptowanych referatów zaprezentują swoje prace na interaktywnych sesjach plakatowych.

Termin składania propozycji referatów mija 15 września 2018 r. Zapraszamy wszystkich ekspertów ds. transportu drogowego i infrastruktury drogowej do przesyłania abstraktów. Chcąc zapewnić możliwie szeroki udział polskich ekspertów w pracach PIARC Polski Kongres Drogowy, jako Komitet Narodowy PIARC dla Polski, organizuje krajowe eliminacje referatów. Przesłane przez Państwa referaty zostaną w pierwszej kolejności ocenione przez Komitet Programowy PIARC, a następnie wszystkie zaakceptowane Polskie referaty będą analizowane przez polskie jury. Wyłonimy najlepsze referaty w następujących kategoriach:

• Młodzi profesjonaliści (wszyscy autorzy poniżej 35. roku życia),

• Najlepsza innowacja (medal Maurice’a Milne’a),

• Bezpieczeństwo użytkowników dróg i pracowników drogowych,

• Zrównoważony rozwój,

• Projektowanie i budowa dróg,

• Utrzymanie i eksploatacja dróg,

• Drogi i intermodalność.

Najlepsze prace wybrane w konkursach krajowych automatycznie zostaną zakwalifikowane do ostatniej rundy selekcji przez Międzynarodowe Jury, odpowiedzialne za wybór referatów do wygłoszenia na Kongresie.

Najlepsze referaty zostaną opublikowane (za zgodą autorów) na stronie internetowej PKD, a ich autorzy będą mieli okazje wygłosić je podczas cyklicznych wydarzeń organizowanych przez Polski Komitet Narodowy PIARC w Polsce jako goście specjalni.

Formularz do składania abstraktów dostępny jest tu
Strona Światowego Kongresu Drogowego 2019

Informacje dla autorów (ang.)

Loading...