Komitet Techniczny zaopiniował kolejne części WR-D-22

Po pozytywnej ocenie Wytycznych WR-D-22 “Wytyczne projektowania odcinków dróg zamiejskich. Część 1: Wymagania podstawowe” także dwie kolejne części WR-D-22: “Część 2: Kształtowanie geometryczne i Część 4: Katalog typowych przekrojów poprzecznych” zostały zaopiniowane pozytywnie przez Komitet Techniczny Drogownictwa po zmianach w porozumieniu i przy akceptacji autorów oraz zarekomendowane do wprowadzenia. 

 

Loading...