PIARC WYBRAŁ NOWEGO PREZYDENTA

Podczas odbywającej się w dniach 19-21 października Rady PIARC organizacja wybrała nowego Prezydenta. Fncjke obejmie Pan Nazir Alli (RPA) na lata 2022-2024.

Nazir Alli był założycielem i dyrektorem generalnym Południowoafrykańskiej Narodowej Agencji Drogowej (SANRAL).Posiada ponad 40-letnie doświadczenie jako inżynier budownictwa oraz w zarządzaniu, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym.Podczas jego kadencji agencja była odpowiedzialna za wprowadzenie szeregu innowacji w dziedzinie partnerstwa publiczno-prywatnego, ładu korporacyjnego, finansowania dróg, w tym wykorzystania technologii w pobieraniu opłat za przejazd oraz zarządzania aktywami.Prowadził międzynarodowe konsultacje dla wielu rządów, w tym dla Banku Światowego, w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego, reform instytucjonalnych i zarządzania zmianami.

Nazir Alli jest odpowiedzialny za zmotywowanie ówczesnego Ministra Transportu do przystąpienia do Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC w 1995 roku.Jego działalność w Światowym Stowarzyszeniu Drogowym obejmowała bycie pierwszym delegatem RPA, członkiem Rady oraz zasiadanie przez dwie kadencje w Komitecie Wykonawczym.Był odpowiedzialny za organizację pierwszego Kongresu w Afryce Subsaharyjskiej – XXII Kongresu, który odbył się w Durbanie w 2003 roku.

To właśnie na tym Kongresie po raz pierwszy wprowadzono język hiszpański jako jeden z oficjalnych języków PIARC.

Pełnił również funkcję Prezydenta Stowarzyszenia Agencji Dróg Krajowych (ASANRA).Jest to regionalny organ obsługujący kraje Południowoafrykańskiej Wspólnoty Rozwoju.

Loading...