Doroczne obrady Komitetów Narodowych PIARC z udziałem PKD

Działalność PKD jako Komitetu Narodowego PIARC to ogromny zaszczyt, ale jednocześnie ogromne zobowiązanie. Czujemy się wyróżnieni, że możemy pełnić tę rolę, Warto podkreślić, że ze 125 państw członkowskich PIARC jedynie 48 krajów zdecydowało się na stworzenie Komitetu Narodowego na poziomie krajowym.

Komitety Narodowe działają jako kluczowy organ PIARC na poziomie lokalnym, zapewniając możliwość wymiany wiedzy pomiędzy różnymi interesariuszami sektora drogowego. Ułatwiają również dwukierunkową komunikację i uczestnictwo w wydarzeniach PIARC oraz zapewniają dostęp do informacji o sektorze drogowym na całym świecie.

Prezydenci i sekretarze Komitetów Narodowych spotykają się raz do roku na obradach podsumowujących swoje działania. W tym roku mieliśmy przyjemność reprezentować Polskę podczas spotkania, które odbyło się w Dakarze (Senegal).

Podczas takich spotkań podkreślamy, że naszą misją jest współpraca pomiędzy krajem członkowskim a innymi członkami Stowarzyszenia na całym świecie. Działalność Komitetów Narodowych jest tak różnorodna jak same Komitety, które działają na 5 kontynentach. Począwszy od organizowania seminariów dla zainteresowanych profesjonalistów (w tym wspieranie młodych profesjonalistów), tworzenie komitetów lustrzanych do komitetów technicznych na poziomie lokalnym do zwoływania regularnych krajowych spotkań i możliwości dialogu między sektorem publicznym, prywatnym i badawczym. Wiele z tych działań udaje się nam realizować w ramach aktywności Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy.

Serdecznie zachęcamy Państwa do współpracy i współdziałania, które będzie miało realny wpływ na pozycję polskiego sektora drogowego na świecie.

 

Loading...