Kieleckie rozmowy drogowców

Po raz 24. w Kielcach rozpoczęły się targi “Autostrada – Polska”, tradycyjne miejsce spotkań drogowców z Polski i z zagranicy. Impreza potrwa do 10 maja.

Widać wyraźnie ile się w Polsce zmieniło przez te lata – powiedział witając uczestników imprezy prezes Targów Kielce dr Andrzej Mochoń. Infrastruktura targowa jest nieporównanie nowocześniejsza, a drogi którymi przybywają na kolejne imprezy wystawcy i odwiedzający – te wybudowane przez GDDKiA i przez miasto Kielce – są na najwyższym poziomie.

Zmienia się też sama kielecka impreza. Na początku poświęcona budownictwu drogowemu, potem została połączona z ekspozycjami maszyn dla budownictwa i sprzętu dla transportu drogowego. W ostatnich latach wystawcy z tych kategorii są najbardziej rzucającą się w oczy grupą. Rośnie natomiast znaczenie majowego spotkania drogowców jako miejsca wymiany poglądów na najistotniejsze sprawy dla tej branży. Temu służą organizowane w trakcie targów konferencje i seminaria, a także debaty panelowe.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów zorganizował specjalistyczną konferencję “Nowoczesna diagnostyka i naprawy nawierzchni drogowych”, a obchodzący 70-lecie powstania Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Kielcach razem z tamtejszym oddziałem GDDKiA zaprosił na konferencję o historii i planach rozwoju w przyszłości infrastruktury drogowej i kolejowej w regionie świętokrzyskim.

Zła kondycja firm drogowych

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa wraz z firmą Arcata Partners zaprezentowała wnioski z XV edycji raportu o firmach drogowych podczas seminarium zatytułowanego “Firmy drogowe – ich kondycja, inwestycje i perspektywy”. Nie są to wnioski optymistyczne – skomentowała Barbara Dzieciuchowicz, prezes zarządu Izby. Pełne dane ekonomiczne dostępne są za rok 2016 (sprawozdania za 2017 rok nie są jeszcze w większości zatwierdzone) ale i tak widać, że był to jeden z najgorszych w dwudziestoleciu. W przebadanych firmach – jak powiedział przedstawiający szczegółowe informacje zawarte w raporcie jeden z jego autorów Jacek Stefański – wartość sprzedaży spadła o 10% a mediana spadku wyniosła nawet 18%. Spadek zanotowały dwie trzecie firm.

Dramatycznie wyglądają dane o rentowności. W roku 2016 rentowność netto wyniosła przeciętnie 1,2%. W tych warunkach nie ma mowy o inwestowaniu i rozwoju, to jest tylko walka o przetrwanie. Inny skutek to koncentracja na rynku wykonawców. 10 największych firm drogowych w roku 1996 miało udział w wartość sprzedaży na poziomie 43% a w roku 2016 już przeszło 60%.

Dalszym ciągiem tej prezentacji raportu stała się debata, którą w centrum kongresowym Targów Kielce zorganizował tygodnik “Wprost”. Uczestniczący w niej wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz wyraził opinię, że nie można porównywać sytuacji na rynku budownictwa drogowego obecnie z czasami załamania roku 2011-1012. Wtedy nie wszyscy wykonawcy wiedzieli na co się porywają, teraz ta świadomość jest o wiele większa. Przyznał jednocześnie, że rząd jest świadomy istnienia “zawirowań na rynku, na przykład z cenami materiałów”.

Przedstawiciele wykonawców domagają się przede wszystkim realnej waloryzacji wzrostu cen materiałów. Artur Popko z Budimeksu zwrócił uwagę, że w systemie “Zaprojektuj i Buduj” od momentu złożenia oferty do ostatnich prac budowlanych mijają nawet 4 lata. Wykonawcy nie są w stanie przewidzieć, jakie po takim czasie będą ceny podstawowych materiałów albo jak zmienią sie przepisy dotyczące chociażby wynagradzania. Uczestnicy debaty, zarówno reprezentujący administrację rządową jak i podmioty rynkowe, przywoływali kilkakrotnie prace Rady Ekspertów przy Ministrze Infrastruktury, która zajmuje się m.in. wypracowaniem modelu waloryzacji, który mógłby być zapisany w kontraktach. Zdaniem ministra Chodkiewicza, po stronie administracji jest świadomość, że ryzyka powinny być sprawiedliwie rozłożone, dotyczy to również ryzyka zmiany otoczenia rynkowego i jest nadzieja, że Rada Ekspertów dojdzie do satysfakcjonujących rozwiązań.

Targowe wyróżnienia

Tradycją kieleckich targów jest wręczanie podczas uroczystej gali nagród i wyróżnień za najciekawsze pokazane produkty i rozwiązania. Spośród wystawców “Autostrady – Polska” wyróżnienie zdobyła firma Westrand Depollution Marek Szatkowski z Warszawy za Airhitone CM5 P – preparat neutralizujący gazy złowonne. Medale targów zdobyli: Wirtgen Polska z Poznania za podajnik materiału VOEGELE MT3000 – 2i oraz Saferoad RRS Polska z Gdańska za barierę mostową MEGARAIL BK. Natomiast w ramach targów “Maszbud’ wyróżnienie zdobyła firma Brigade Electronics Polska z Kielc za system wizyjny zapewniający całkowitą eliminację martwych stref.

Loading...