Nowi członkowie Rady Programowej PKD

Rada Programowa pełni niezwykle ważną rolę w działalności Stowarzyszenia, rekomendując plany działania organizacji oraz prowadzi nadzór nad opracowaniem programu prac Komitetów Technicznych i ich działaniem;

W jej skład wchodzą eksperci mający duże uznanie w świecie drogownictwa. Z ogromną przyjemnością informujemy, że do składu rady dołączyli:

  • Marcin Ślęzak, Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego
  • Mariusz Urbański, Dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów
  • Tomasz Żuchowski, p.o. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

 

Loading...