LXIII Techniczne Dni Drogowe w Łodzi

W dniach 21-23 listopada odbywają się w Łodzi LXIII Techniczne Dni Drogowe, których organizatorami są: Zarząd Krajowego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a jednym z patronów honorowych Polski Kongres Drogowy.

Podczas trzydniowej konferencji naukowo-technicznej przedstawiciele organizacji branżowych związanych z drogownictwem, uczelni wyższych oraz administracji publicznej, dyskutują o aktualnie najważniejszych zagadnieniach związanych z branżą drogową. Poruszane są tematy związane m.in. z nowym systemem przepisów techniczno-budowlanych w drogownictwie, wytycznymi mostowymi i drogowymi rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury, ze stosowaniem nowych rozporządzeń i WIS-ów
w kontekście wymagań GDDKiA. Odbywają się również sesje technologiczne z obszaru projektowania i budowy oraz eksploatacji tuneli czy nawierzchni drogowych.

 

Loading...