Wydarzenia PKD w 2022 – wpisz w kalendarz

1-3 lutego 2022, IV MIĘDZYNARODOWE FORUM TUNELOWE, Wrocław

Coroczna impreza, tradycyjnie organizowana razem z GDDKiA O/ Wrocław. Stało się już tradycją, że cykl konferencji Polskiego Kongresu Drogowego rozpoczyna każdego roku Forum poświęcone budowie i eksploatacji tuneli. Podczas Forum omówimy tematykę przestrzeni podziemnej w kontekście zrównoważonego rozwoju, przedstawione zostaną rozwiązania projektowe, wykonawcze i sprzętowe w budownictwie tunelowym, na przykładach konkretnych projektów realizowanych w różnych krajach i w Polsce. Będzie to przegląd różnych technologii stosowanych w budownictwie tunelowym. Drugi podstawowy blok tematyczny będą stanowiły informacje w zakresie wyposażenia tuneli np. łączność w tunelach oraz wentylacja. Kolejna sesja poświęcona będzie tematyce systemów bezpieczeństwa w tunelach, gdzie omówione będą m.in. testy odbiorowe, zabezpieczenia ppoż. oraz eksploatacja.

28 lutego – 2 marca, FORUM DNI ASFALTU, Zakopane

Polski Kongres Drogowy postanowił podjąć tematykę nawierzchni bitumicznych wraz z największymi firmami sektora oraz Polskim Stowarzyszeniem Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych (PSWNA). Nowe wydarzenie w naszym kalendarzu stanie się cyklicznym Forum co roku gromadzącym ekspertów w tej tematyce. Podczas tej edycji wydarzenia skupimy się na tematyce związanej z asfaltem, ich podażą i popytem oraz recyklingiem nawierzchni bitumicznych.

26-28 kwietnia VIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ŚLĄSKIE FORUM DROGOWNICTWA, Wisła

Wydarzenie znane jako „Śląskie Forum Drogowe”, dedykowane głównie innowacjom, nowym technologiom, rozwojowi w dziedzinie nawierzchni i obiektów inżynierskich, współorganizowane przez Zarządu Dróg w Katowicach. Tradycyjnie w Forum weźmie udział delegacja prelegentów z Niemieckiego Stowarzyszenia FGSV, Federalnego Instytutu Badawczego dróg BASt oraz Federalnego Ministerstwa Transportu z najnowszymi doświadczeniami drogowców w Niemczech, ale i krajów V4 i innych krajów PIARC. W trakcie Forum nastąpi także wymiana doświadczeń pomiędzy FGSV i nowopowstałymi Komitetami ds. Wzorców i Standardów.

25-27 maja, II FORUM UTRZYMANIOWE WRAZ Z RODEO, Łódź Stryków

Wydarzenie dedykowane tematyce związanej z modelami utrzymania dróg, planowania zadań utrzymaniowych, sprzętu do utrzymania. Konferencji będą towarzyszyć zawody najlepszych operatorów pługów odśnieżnych, którzy w przygotowaniu na następny sezon zimowy rywalizują w zawodach zręczności w trakcie tzw. „rodeo drogowym”. Forum będzie organizowane we współpracy z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Drogownictwa.

3-5 czerwca, VII DROGOWE MISTRZOWSTA POLSKI W SIATKÓWCE, Giżycko

Coroczny turniej siatkówki drogowców z całej Polski cieszący się coraz większą popularnością. W 2019 r. zwyciężyła reprezentacja firmy Budimex po zaciętej finałowej walce z reprezentacją firmy Strabag.

20-22 czerwca, XIV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO – Forum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – GAMBIT 2022, Gdańsk

Polski Kongres Drogowy wraz z Katedrą Inżynierii Drogowej i Transportowej oraz Fundacją Rozwoju Inżynierii Lądowej w Gdańsku organizują jedną z najważniejszych i najstarszych konferencji dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego. W konferencji tradycyjnie udział wezmą krajowi i zagraniczni specjaliści związani z tematyką brd.

18-20 września, VIII WARMIŃSKO-MAZURSKIE FORUM DROGOWE, Lidzbark Warmiński

Coroczna impreza znana jako „Forum Mazurskie”, organizowana przy wsparciu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Tematem tegorocznego wydarzenia będzie infrastruktura rowerowa w związku z planowanymi inwestycjami w rozbudowę dróg rowerowych jako alternatywnej niskoemisyjnej i atrakcyjnej formy transportu. W ramach Forum odbędzie się tradycyjna impreza dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego organizowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, której celem jest m.in. promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ruchu rowerowego.

19-21 października, III FORUM BETON W DROGOWNICTWIE, Warszawa

Polski Kongres Drogowy wraz ze Stowarzyszeniem Producentów Cementu oraz Stowarzyszeniem Przemysłu Wapienniczego zapraszają na trzecią edycję Forum „Beton w drogownictwie”.

Forum poświęcone będzie głównie zagadnieniom nawierzchni betonowych ich budowie, utrzymaniu i naprawom. Sesje obejmą również tematykę dotyczącą dróg lokalnych i przestrzeni miejskich oraz doświadczeń i perspektyw budowy dróg betonowych o dużym natężeniu ruchu.

16-18 listopada, FORUM WZORCE I STANDARDY W DROGOWNICTWIE, Kraków

Polski Kongres Drogowy na mocy Listu intencyjnego w 2021 roku stał się ciałem doradczym Ministra Infrastruktury ds. Wzorców i Standardów w drogownictwie. Na tej podstawie powołane zostały Komitety Techniczne, których celem jest ciągła aktualizacja Wytycznych Rekomendowanych przez Ministra Infrastruktury oraz wskazywanie potrzeb i obszarów w zakresie nowych opracowań. Zmiany w prawie, które nastąpią w 2022 roku i zmiana w podejściu do systemu przepisów obowiązkowych oraz opracowań rekomendowanych w zakresie dróg publicznych są nowym wydarzeniem w polskim drogownictwie i mostownictwie. W ramach Forum omawiane będą nowe standardy projektowania, budowy i utrzymania dróg oraz mostów w zakresie nowych przepisów oraz Wytycznych Rekomendowanych przez Ministra Infrastruktury. Przewidujemy także dyskusję mającą na celu wymianę doświadczeń z innymi zagranicznymi organizacjami w zakresie tworzenia i stosowania standardów.. Współorganizatorem Forum będzie Katedra Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu Politechniki Krakowskiej. W przygotowanie wydarzenia włączy się ZOPI, IBDiM oraz Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie.

5-7 grudnia, II FORUM ZRÓWNOWAŻONE DROGI I EKOINFRASTRUKTURA – NOWE WYZWANIA, Lublin

Kolejna edycja Forum będąca kontynuacją wydarzenia organizowanego wspólnie ze Światowym Stowarzyszeniem Drogowym PIARC. I Forum w 2021 roku w trybie zdalnym zgromadziło uczestników z pięciu kontynentów. Forum będzie poruszało tematykę zmian klimatu, odporności infrastruktury na zmiany klimatyczne, ekoinfrastruktury. Zwrócimy uwagę na gospodarkę obiegu zamkniętego, innowacyjne materiały i technologie w drogownictwie oraz odnawialne źródła energii w drogownictwie.

Loading...