Zakopane w śniegu i samochodach

Perspektywy poprawy dojazdu i wyjazdu z Zakopanego były wiodącym tematem zakończonego 27 stycznia III Małopolskiego Forum Drogowego/Forum Polski Południowej. Tematem zarówno prezentacji w pierwszym dniu konferencji, jak i rozmów kuluarowych uczestników, którym dojazd do Zakopanego w szczycie pięknej tegorocznej zimy zajął bardzo wiele czasu.

Organizowana tradycyjnie w Zakopanem konferencja Polskiego Kongresu Drogowego i Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie w tym roku otrzymała dodatkowy człon nazwy – Forum Polski Południowej. Do grona współorganizatorów dołączył Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Stało się tak ze względu na podobieństwa w geograficznym ukształtowaniu obu regionów i związane z tym problemy drogowców: jak skutki osuwisk czy utrzymanie w sezonie zimowym. Regiony mają także wspólną granicę ze Słowacją i realizują z partnerami z tego kraju wspólne projekty drogowe w ramach programu współpracy transgranicznej Interreg._x005F_x000D_

Według danych z Generalnego Badania ruchu w 2015 roku, Małopolska jest drugim regionem w kraju (po śląskim) z największym ruchem samochodów (średnio na dobę 14580 pojazdów, przy średniej dla Polski 11178). Dla tak zwanej “zakopianki” czyli drogi krajowej 7 z Krakowa do Rabki (na odcinku z Myślenic do Lubnia jako droga ekspresowa) i drogi krajowej nr 47 z Rabki do Zakopanego ruch jest jeszcze większy (40806 na pierwszym odcinku z Krakowa do Głogoczowa i 17912 na ostatnim z Poronina do Zakopanego)._x005F_x000D_

Trwają obecnie inwestycje, które mają usprawnić ruch, głównie na środkowym odcinku “zakopianki” – poinformował dyrektor Oddziału GDDKiA w Krakowie Tomasz Pałasiński. Droga ekspresowa S7 jest budowana między Lubniem a Rabką Zdrój. Inwestycje podzielono na 3 odcinki: Lubień – Naprawa (długość 7,590 km, koszt inwestycji 624 mln zł), Naprawa – Skomielna Biała (długość 3050 m, z czego 2058 m w tunelu, koszt inwestycji 967 mln zł) i Skomielna Biała – Rabka Zdrój (długość 6070 m, koszt 615 mln zł). Odcinki I i III mają być oddane do użytku w roku 2019, a środkowy z tunelem – dwa lata później. Z tych wybudowanych wcześniej kierowcy będą mogli jednak korzystać bez czekania na gotowy tunel dzięki włączeniom do istniejącej drogi._x005F_x000D_

Kluczowe znaczenie dla usprawnienia ruchu w rejonie tatrzańskim na przebudowanej “zakopiance” będzie miał węzeł “Poronin”, który służyć może za wzorzec porozumiewania się różnych zarządców dróg, a nawet rodzajów infrastruktury. W Poroninie krzyżuje się droga nr 47 (zakopianka) z drogą wojewódzką 961 do Bukowiny Tatrzańskiej i Łysej Polany , a wzdłuż drogi krajowej biegnie linia kolejowa. Dzięki porozumieniu marszałka województwa małopolskiego i GDDKiA, państwowy inwestor drogowy sfinansuje budowę węzła, a inwestycje poprowadzi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Po wybudowaniu węzła – poinformował Ireneusz Czaja – droga DW961 będzie przechodzić tunelem pod “zakopianką” i pod wiaduktem linii kolejowej. Przebudowa obejmie też fragment drogi powiatowej 1651K, wraz z budowa mostu na Białym Dunajcu.

Jest to jedna z najdłużej przygotowywanych inwestycji w Małopolsce. Protesty okolicznych mieszkańców sprawiły, że koncepcje się zmieniały. Wreszcie jednak 10 października ub. roku udało się podpisać umowę i w końcu 2018 roku kierowcy powinni przynajmniej w tym miejscu zapomnieć o korkach.

Droga do Zakopanego ma ogromne znaczenie przede wszystkim dla obsługi ruchu turystycznego, ale dla mieszkańców Małopolski równie ważne są drogi, po których poruszają się w codziennym życiu. Od lat w najtrudniejszej sytuacji pozostają zarządcy dróg powiatowych – przypomniał Adam Czerwiński, przewodniczący Krajowej Rady Zarządców Dróg Powiatowych, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu . “Samorządy lokalne, w gestii których znajduje się ta sieć drogowa nie posiadają takich możliwości finansowych, aby w stosunkowo szybkim czasie dostosować zarządzaną sieć dróg do właściwych wymogów zarówno technicznych jak i ochrony środowiska” – ten cytat z raportu NIK z 2014 r. obiektywnie przedstawia ograniczenia w zakresie utrzymania tej części sieci. Jednakże – podkreślił A. Czerwiński – niedobór środków finansowych, na co władze powiatów nie mają wpływu, nie zwalnia zarządców dróg z realizacji ustawowych zadań oraz odpowiedzialności prawnej za skutki zdarzeń drogowych.

To wystąpienie wywołało żywą dyskusję na sali obrad i później w kuluarach. Zabierając w niej głos Waldemar Królikowski, członek Zarządu Polskiego Kongresu Drogowego, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, zaproponował, żeby stowarzyszenie wypracowało stanowisko w sprawie przyszłości dróg powiatowych. Trzeba zaproponować – powiedział – działania ostrzejsze niż tradycyjne utyskiwania na stan tych dróg. Jeśli drogi nie spełniają podstawowych standardów technicznych i nie zapewniają bezpieczeństwa użytkownikom, to może zamykanie ich przez zarządców pokaże wyraźnie, że nie można tolerować dłużej takich zaniedbań?

W trakcie Forum poruszano również kwestie zamówień publicznych w drogownictwie oraz innowacyjnych technologii w budowie dróg i zarządzaniu siecią drogową. Cały dzień poświęcono – co jest tradycją Małopolskiego Forum Drogowego – standardom projektowania i wykonywania dróg dla rowerów, szczególnie pozamiejskich. Do tych wątków programu konferencji będziemy wracać w osobnych artykułach.

Zobacz relację filmową:

Loading...