Kolejna rekomendacja WiS Komitetów Technicznych

Komitety Techniczne w zakresie Wzorców i Standardów (WiS) aktywnie działają. W każdym tygodniu odbywają się spotkania Komitetów, Grup Roboczych, a także prowadzone są rozmowy z autorami Wytycznych. Efektem tych działań są kolejne rekomendacje. 14 czerwca 2022 r. Komitet Techniczny Cyfryzacji Drogownictwa i Mostownictwa zaopiniował pozytywnie i rekomenduje wprowadzenie Wzorców i Standardów w postaci zeszytu BIM-D-01 (wersja 01-2022.06.14) w porozumieniu i przy akceptacji Autora. Prace nad opiniowaniem Wytycznych prowadzone były przez grupę roboczą kierowaną  przez dr inż. Artura Juszczyka. Komitetem Technicznym Cyfryzacji Drogownictwa i Mostownictwa  kieruje Pan prof. dr hab. inż. Adam Zofka.

Loading...