Drogowy szczyt w Nicei

Światowe Stowarzyszenie Drogowe PIARC zachęca do wzięcia w Szczycie Utrzymania Nawierzchni i Recyklingu PPRS, który odbędzie się w Nicei (Francja) w dniach 26-28 marca 2018 r.

Kongres pod tą nazwą (ang. Pavement Preservation and Recycling Summit PPRS) jest organizowany już po raz drugi – pierwsza edycja odbyła się w Paryżu w 2015 r. Organizatorami są: Federacja Drogowa Unii Europejskiej ERF, Routes de France i Międzynarodowa Federacja Emulsji Bitumicznych (International Bitumen Emulsion Federation).

Asset Management na pierwszym miejscu

PPRS Nicea 2018 to międzynarodowe forum poświęcone utrzymaniu i modernizacji infrastruktury drogowej. Tematem przewodnim Szczytu będzie efektywne zarządzanie majątkiem drogowym, na tle największych obecnych wyzwań: zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w transporcie i poprawy bezpieczeństwa na drogach. Wygłoszone w trakcji kongresowych sesji referaty i dyskusje panelowe koncentrować się będą na innowacjach w celu zwiększenia wartości naszych dróg i dostosowania ich do nowych ról, które będą odgrywać wraz z upowszechnianiem się przyszłych rodzajów mobilności.

W trakcie kongresu Komitet Techniczny D.1 (Asset Management) Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC organizuje sesję techniczną, podczas której eksperci z całego świata poszukiwać będą odpowiedzi na pytania: jak planować prace utrzymaniowe i remontowe, jak można zmobilizować odpowiednie fundusze na te cele czy jak mierzyć efektywność tych zabiegów.

Claude Van Rootena (prezes Światowego Stowarzyszenia Drogowego), który będzie uczestniczyć w sesji otwarcia szczytu wyraził nadzieję, że “podczas kongresu nastąpi wymiana międzynarodowych najlepszych praktyk, co po raz kolejny przyniesie wzrost efektywności zarządzania drogami”.

ERF chce więcej troski o bezpieczeństwo

Na aspekt bezpieczeństwa ruchu zwraca szczególną uwagę nowy prezes ERF Rik Nuyttens. W promującym wydarzenie oświadczeniu napisał, że Komisja Europejska nadała bezpieczeństwu na drogach ostatnio “niższy priorytet, ale wiatr się zmienia”. Wśród najważniejszych nowych inicjatyw znajduje się deklaracja z Valetty, zainicjowana przez komisarz Violettę Bulc i podpisana przez państwa członkowskie UE na początku tego roku. A w przygotowaniu są już nowe inicjatywy: Dyrekcja Generalna Move pracuje nad rewizją dyrektyw 2008/96 / WE w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej i dyrektywy 2004/54 / WE, znaną jako dyrektywa “bezpieczeństwa tuneli”.

Prezes ERF zwraca także uwagę na problemy finansowania infrastruktury. Zasady “płaci użytkownik, płaci zanieczyszczający” były już częścią planu strategicznego poprzedniej Komisji. Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) ma na celu zmobilizowanie potrzebnych 315 miliardów euro poprzez przyciągnięcie funduszy prywatnych. W szczególności polityka i finansowanie w ramach instrumentu “Łącząc Europę” koncentruje się na mniej atrakcyjnych “wąskich gardłach” w zakresie infrastruktury. Niestety, środki przeznaczane są głównie na sieci kolejowe. ERF i inne organizacje podkreślają potrzebę korzystania z finansowania CEF dla utrzymania dróg i ich modernizacji.

Te tematy przewijać się będą podczas PPRS. Wydarzenie składać się będzie z 3 sesji plenarnych i 15 paneli tematycznych. Towarzyszyć mu będzie wystawa firm z branży drogowej. Oficjalnymi językami konferencji będą: francuski, angielski i hiszpański.

Program Szczytu

Rejestracja uczestnictwa

Loading...