PKD i BASt: droga do współpracy

Podczas zakończonej 7 lutego wizyty przedstawicieli BASt (Federalny Instytut Drogownictwa) na zaproszenie Polskiego Kongresu Drogowego omówiono pola możliwej współpracy przy projektach naukowo-badawczych i wdrożeniowych w obszarze drogownictwa. Dotyczyć ona będzie w pierwszym rzędzie innowacyjnych technologii nawierzchni asfaltowych i betonowych.

BASt jest rządowym instytutem naukowo-badawczym, podległym Ministerstwu Transportu i Infrastruktury Cyfrowej Republiki Federalnej Niemiec. Wyniki jego prac służą do wypracowywania standardów i regulacji, a także do bieżącego podejmowania decyzji w sprawach leżących w gestii resortu transportu. W ubiegłym roku, podczas Kongresu TRA w Warszawie, kierownictwo BASt zaproponowało PKD nawiązanie ścisłej współpracy przy kilku kluczowych projektach, nad którymi pracują niemieccy naukowcy. Polska – ze względu na skalę prowadzonych inwestycji drogowych, a jednocześnie potencjał środowisk naukowych – stanowić może idealny poligon doświadczalny dla poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych w budownictwie drogowym. Dodatkowym plusem jest to, że oba kraje mają na znacznych obszarach zbliżone warunki klimatyczne, które odgrywają dużą rolę w drogownictwie.
Tematy proponowane do wspólnego przebadania zaprezentowali podczas wizyty w Warszawie prof. Ulf Zander i inż. Stefan Hoeller. Dotyczą one głównie konstrukcji drogi i nawierzchni, ich badania oraz ograniczania hałasu. Projekty miałyby dotyczyć m.in. nawierzchni kompozytowych, asfaltu kompaktowego, asfaltu porowatego (tzw ciche nawierzchnie), odnowień nawierzchni asfaltowych przez recykling i dodawanie specjalnych dodatków do mieszanek (tzw rejuwenatorów), teksturowania nawierzchni betonowych metodą “grinding”, powierzchniowego szlifowania nawierzchni betonowych z odsłoniętym kruszywem oraz optymalizacji wypełnień szczelin dylatacyjnych miedzy płytami betonowymi.
Doświadczenia polskie w omawianych tematach zaprezentowali gościom przedstawiciele Zarządu PKD: prezes Zbigniew Kotlarek oraz wiceprezes, dyrektor ZDW w Katowicach Zbigniew Tabor i specjaliści z Grupy Roboczej nawierzchni betonowych: prof. Antoni Szydło (Politechnika Wrocławska) i dr inż. Wiesław Dąbrowski (Instytut Dróg i Lotnisk) oraz Grupy Roboczej nawierzchni asfaltowych: dr inż. Igor Ruttmar (TPA) i dr inż. Marcin Stienss (Politechnika Gdańska).
Członkowie delegacji BASt i PKD spotkali się także w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z zastępcą Generalnego Dyrektora Iwoną Pilipczuk-Stępień oraz kilkoma dyrektorami departamentów. Przedstawiciele GDDKiA wyrazili zainteresowanie zaproponowanymi tematami, a dyr. Pilipczuk-Stępień poinformowała, że w specyfikacjach przetargowych będzie przewidziana możliwość wykonywania testowych odcinków o długości do 1 km. Już teraz wykonawcy mają możliwość proponowania zmian technologicznych – tu jednak inicjatywa musi wyjść od wykonawcy. Tym co ma ich zachęcać, jest wprowadzone – w przedstawionych przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa – w nowej umowie z wykonawcami inwestycji drogowych honorarium dla wykonawcy, wynoszące 10% wartości oszczędności powstałych w wyniku zastosowania zmiany technologii, zaakceptowanej przez Inżyniera.
Po tej pierwszej wizycie przedstawicieli BASt nastąpią dalsze uzgodnienia, umożliwiające wdrożenie wybranych projektów na drogach w Polsce.

Loading...