Prezydent PIARC otworzy Kongres ZID
Prezydent Światowego Stowarzyszenia Drogowego Claude Van Rooten podczas Zimowego Kongresu Drogowego w Gdańsku w 2018 r.. Fot. PKDPrezydent Światowego Stowarzyszenia Drogowego Claude Van Rooten podczas Zimowego Kongresu Drogowego w Gdańsku w 2018 r.. Fot. PKD

Prezydent PIARC Claude Van Rooten otworzy 4 grudnia w Warszawie Kongres Zarządzanie Infrastrukturą Drogową. Wcześniej weźmie udział w spotkaniu Komitetów Narodowych PIARC Europy.

Kongres ZID jest wspólnym przedsięwzięciem Polskiego Kongresu Drogowego i Inicjatywy INFRAMA. W dniach 4-5 grudnia w Warszawie po raz pierwszy w tej skali będą popularyzowane w Polsce zasady nowego, kompleksowego podejścia do zarządzania infrastrukturą, znanego jako Asset Management. To podejście jest odpowiedzią na problemy z jakimi borykają się zarządcy dróg w zasadzie na całym świecie: ograniczenia nakładów finansowych na drogi, czy też postępująca złożoność procesów zarządzania. Asset Management to nowoczesne i sprawdzone rozwiązania, metody i narzędzia zarządcze, wdrażanych w różnych jednostkach związanych z branżą drogową. Podczas kongresu, zarówno podczas sesji plenarnych, jak i warsztatowych zarządcy będą mieli okazję zobaczyć na konkretnych przykładach, w jaki sposób mogą je stosować w swojej pracy.

Światowe Stowarzyszenie Drogowe PIARC jest jednym z patronów Kongresu. W jego programie znalazły się prezentacje przygotowane przez członków Komitetu Technicznego Asset Management PIARC i innych ekspertów. Poza PIARC, honorowym patronatem objęli Kongres: ZID minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski.

W przeddzień Kongresu, 3 grudnia w Warszawie odbędzie się, również z udziałem prezydenta Van Rootena, spotkanie Komitetów Narodowych PIARC (takich jak PKD dla Polski) z krajów europejskich. Okazją do zaproszenia ich przez Pierwszego Delegata PIARC w Polsce dyr. Tomasza Żuchowskiego i PKD są dwie rocznice: 200-lecie Centralnej Administracji Drogowej w Polsce i 100-lecie przystąpienia Polski do PIARC. W części roboczej natomiast uczestnicy spotkania przedyskutują zadania dla komitetów narodowych organizacji dla realizacji strategii, którą przyjmie 26. Światowy Kongres Drogowy, obradujący w dniach 6-10 października br. w Abu Zabi.

Loading...