Inauguracja Rady Programowej PKD
Spotkanie Rady Programowej. Na zdjęciu (od prawej): prof. Janusz Bohatkiewicz i dr inż. Igor Ruttmar. Fot. PKDSpotkanie Rady Programowej. Na zdjęciu (od prawej): prof. Janusz Bohatkiewicz i dr inż. Igor Ruttmar. Fot. PKD

25 czerwca spotkali się na inauguracyjnym posiedzeniu członkowie Rady Programowej PKD – Komitetu Narodowego PIARC. Na czele nowego ciała stanął profesor Politechniki Lubelskiej Janusz Bohatkiewicz.

Rada i jej przewodniczący zostali powołani przez Zarząd PKD 2 kwietnia tego roku. Głównymi zadaniami Rady – jak powiedział otwierając posiedzenie prezes Zarządu Zbigniew Kotlarek – będzie rekomendowanie Zarządowi PKD kierunków działań programowych (w tym konferencyjnych) przy zachowaniu zasady „od nauki do praktyki”. Celem powołania Rady Programowej jest także organizowanie na nowo Komitetów Technicznych PKD, które zostaną powołane po 26. Światowym Kongresie Drogowym w październiku br. oraz rekomendowanie przedstawicieli polskiego środowiska drogowego do pracy w Komitetach i grupach zadaniowych PIARC.

W skład Rady Programowej Komitetu Narodowego PIARC – Polskiego Kongresu Drogowego weszli – obok dr hab. inż. Janusza Bohatkiewicza – także: dr inż. Krzysztof Błażejowski – dyrektor ds. rozwoju w Orlen Asfalt, mgr inż. Waldemar Królikowski – dyrektor ZDW Olsztyn, prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski – dyrektor naczelny IBDiM, dr inż. Igor Ruttmar – prezes zarządu TPA S.A., dr inż. Tadeusz Suwara – Transprojekt Warszawa, mgr inż. Zbigniew Tabor – dyrektor ZDW Katowice, dr inż. Marta Wasilewska – Politechnika Białostocka, prof. nzw. dr hab. inż. Adam Zofka – sekretarz naukowy IBDiM i prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski – Politechnika Gdańska.

Ważnym i pilnym zadaniem, jakie stoi przed Radą Programową, jest także zorganizowanie działalności wydawniczej PKD. Docelowo system wydawnictw PKD – uważa prof. Bohatkiewicz – powinien się składać z: wydawnictwa rocznego, wydawnictw konferencyjnych oraz materiałów o charakterze rekomendacji, wypracowanych przez Komitety Techniczne. W tym roku najprawdopodobniej uda się wystartować z wydawnictwem rocznym, we współpracy z Państwowym Wydawnictwem Naukowym. Miałoby to postać wyboru artykułów napisanych na podstawie wygłoszonych prezentacji podczas tegorocznych konferencji. Publikacja taka będzie sprzyjać pozyskiwaniu na nasze wydarzenia wartościowych merytorycznie i oryginalnych prac badawczych lub relacjonujących praktykę techniczną.

Członkowie Rady przedyskutowali także informacje na temat niedawnego posiedzenia Rady Naukowej przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad. Zapowiedziano tam drugą edycję programu Rozwój Innowacji Drogowych i zaproszono m.in. organizacje branżowe do zgłaszania propozycji tematów projektów RID w nowym rozdaniu. Rada Programowa PKD zdecydowała, że zaproponuje kilka tematów, które mogłyby stać się przedmiotem badań i wdrożeń. Jednocześnie skieruje do fundatorów programu: Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz GDDKiA wnioski dotyczące zmian w kryteriach wyboru projektów do finansowania.

Loading...