Drogowa odpowiedź na zarazę: budować i szybciej płacić
fot. Archiwum GDDKiAfot. Archiwum GDDKiA

Prezesi organizacji drogowych skierowali na ręce Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka stanowisko branży dotyczące kontynuowania robót w okresie trwania pandemii COVI-19.

Pod stanowiskiem podpisali się prezesi: Polskiego Kongresu Drogowego – Zbigniew Kotlarek, Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa – Barbara Dzieciuchowicz, Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa – Jan Styliński i Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych – Andrzej Wyszyński. Stanowisko popiera również Stowarzyszenie Producentów Cementu. Dokument przesłany do Ministra Infrastruktury, a także do p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasza Żuchowskiego i przewodniczącego Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, dyrektora ZDW w Katowicach Zbigniewa Tabora, jest wynikiem wideokonferencji „Branża drogowa w czasie pandemii COVID-19”, która odbyła się 27 marca br.

We wspomnianej debacie wzięli udział: Barbara Dzieciuchowicz (OIGD, Jan Styliński (PZPB), prof. Jan Deja (Stowarzyszenie Producentów Cementu), Andrzej Wyszyński (PSWNA), Zbigniew Kotlarek (PKD), Cezary Saganowski (Egis Poland), Zbigniew Kwaśny (Promost Consulting), Maciej Durski (Lafrentz), Artur Popko (Budimex), Marek Rytlewski (Transprojekt Gdański), Andrzej Grabiec (Strabag), Piotr Heinrich (OAT Polska), Jacek Pasikowski (ProWERk), Grzegorz Bagiński (Saferoad), Michał Mońka (ViaCon Polska), Mikołaj Borowski (Cement Ożarów) i prof. Janusz Bohatkiewicz (Politechnika Lubelska). Organizatorom udało się zgromadzić niezwykle reprezentatywne grono szefów organizacji działających w drogownictwie, prezesów i dyrektorów firm wykonawczych, projektowych, consultingowych i utrzymaniowych a także producentów materiałów do budowy i wyposażenia dróg – praktycznie cały przekrój rynku drogowego w Polsce.

Główny wniosek z debaty jest taki, że sytuacja w obszarze budownictwa jest poważna, ale o wiele lepsza niż w innych gałęziach gospodarki, jak usługi. Na ich tle jesteśmy w sytuacji uprzywilejowanej, dzięki temu, że pracujemy w obszarze zamówień publicznych – zwrócili uwagę sygnatariusze listu. Jednocześnie branża budowlana jest w obecnej sytuacji szansą na tworzenie Produktu Krajowego Brutto w jakimkolwiek kraju. Dlatego tak istotne jest podtrzymanie jej funkcjonowania. Wymaga kontynuowania wielkich programów inwestycyjnych: Programu Budowy Dróg Krajowych, „Mostów dla Regionów”, „100 obwodnic” oraz inwestycji na drogach powiatowych i gminnych, współfinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych.

Nie obserwujemy większych ograniczeń na placach budów czy zejść z budów, co więcej – chcemy ten stan utrzymać – zapewniają organizacje drogowców. Podkreślają również znaczenie w obecnej sytuacji płynności finansowej. Szczególną rolę mają tu do odegrania publiczni inwestorzy.Z uznaniem przyjmujemyinicjatywy GDDKiA, dotyczące usprawnień w zakresie gwarancji oraz wprowadzenia systemu dwustopniowej weryfikacji płatności dla kontraktów realizowanych w oparciu o FIDIC. To może być prawdziwe wyciągnięcie pomocnej dłoni w stronę rynku – czytamy w piśmie do ministra Adamczyka.

Debata: podsumowanie i wnioski

Loading...