Aktualności

Spotkanie organizacyjne struktury regionalnej Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy w Poznaniu

Dnia 12 stycznia 2007 r. o godzinie 12.00 na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej odbyło się spotkanie organizacyjne struktury regionalnej Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy. Celem spotkania było omówienia działalności powołanego w dniu 11 stycznia 2007 r. przez Zarząd Polskiego Kongresu Drogowego Sekretariatu terenowego PKD w Poznaniu.

Powstanie Sekretariatów Terenowych

Zarząd Polskiego Kongresu Drogowego powołał Sekretariaty Terenowe w Olsztynie, Krakowie, Poznaniu i Lublinie.

Zarząd PKD o wnioskach z Kongresu i planach na rok 2007

11 stycznia 2007 r. Zarząd PKD przyjął dokument zawierający podsumowanie i wnioski zgłoszone podczas I Polskiego Kongresu Drogowego. Powołano nowe Sekretariaty Terenowe w Poznaniu i Lublinie oraz Pełnomocnika Prezesa Zarządu.

Apel PKD na 80-lecie pierwszego Kongresu Drogowego

W 80. rocznicę zwołania pierwszego Polskiego Kongresu Drogowego, stowarzyszenie PKD - jako spadkobierca jego tradycji i reprezentant całego środowiska drogowego - apeluje do parlamentu o pilne zajęcie się projektami usuwania barier w rozwoju budownictwa drogowego w Polsce.

Pierwsze spotkanie I Komitetu Infrastruktury Drogowej

W dniu 14.12.2006 r. w siedzibie PKD w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie robocze I Komitetu (K1) Polskiego Kongresu Drogowego.

Zarząd podsumował I Polski Kongres Drogowy

6 listopada 2006 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia PKD, poświęcone głównie podsumowaniu I Polskiego Kongresu Drogowego. Podjęto również decyzje w sprawie organizacji prac Komitetów Technicznych.

Rola producentów maszyn i materiałów w drogownictwie

Podczas odbywających się w Kielcach XII Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy zorganizowało 18 maja 2006 r. seminarium "Rola i miejsce producentów maszyn, urządzeń i materiałów budowlanych w działaniach na rzecz rozwoju polskiej sieci drogowej".

Pierwszy Kongres Transportu Polskiego poświęcony procesom inwestycyjnym

Pierwszy Kongres Transportu Polskiego poświęcony procesom inwestycyjnym obradował 27 marca 2006 w Warszawie. Zamieszczamy sprawozdanie z tego spotkania.

Spotkanie III Komitetu Administracji Dróg Samorządowych i Krajowych

W dniu 07.03.2006 r. w Warszawie odbyło się I spotkanie robocze III Komitetu (K3) Polskiego Kongresu Drogowego.

Sprawozdanie ze spotkania IV Komitetu Regulacji Prawnych i Finansowych

W dniu 16.11.2005 r o godz. 11.00 odbyło się II spotkanie robocze IV Komitetu (K4) Polskiego Kongresu Drogowego.

Sprawozdanie ze spotkania IV Komitetu Regulacji Prawnych i Finansowych

W dniu 16.11.2005 r o godz. 11.00 odbyło się II spotkanie robocze IV Komitetu (K4) Polskiego Kongresu Drogowego.