Aktualności

Nie żyje prof. Andrzej Zalewski

W piątek 8 stycznia zmarł dr hab. inż. Andrzej Zalewski, profesor uczelni na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym. Zajmował się urbanistyką, ale jego pasją była komunikacja rowerowa.

Zmarł Kazimierz Strach – Zasłużony dla Sprawy Drogowej

W wieku 87 lat zmarł Kazimierz Strach, honorowy prezes Oddziału SITK RP w Koszalinie. W 2015 r. był jedną z pierwszych osób wyróżnionych przez PKD tytułem „Zasłużonego dla Sprawy Drogowej”.

PIARC podsumował rok z COVID-19

23 grudnia PIARC opublikował raport na temat odpowiedzi sektora drogowego i transportu na pandemię koronawirusa, podsumowujący pierwszy okres prac Zespołu Reagowania.

Bezpieczne drogi i pobocza

15 grudnia Federacja Drogowa Unii Europejskiej (ERF) zorganizowała po raz pierwszy internetowe wydarzenie poświęcone bezpieczeństwu na drogach - Roadside Safety Event.

Tensar Polska nowym członkiem PKD

Firma Tensar Polska sp. z o.o. przystąpiła do Polskiego Kongresu Drogowego w charakterze członka wspierającego. Wieńczy to okres wieloletniej współpracy podczas imprez programowych PKD.

„Gorące” tematy PIARC w 2021 roku

Uszkodzenia mostów i tuneli przez ponadwymiarowe pojazdy oraz opracowanie zasad oznakowania dróg wspomagających pojazdy autonomiczne to tematy dwóch specjalnych projektów PIARC na rok 2021.

Nabór referatów na Calgary 2022 do końca stycznia

Do 31 stycznia 2021 przedłużony został termin zgłaszania propozycji referatów na Kongres Zimowego Utrzymania i Odpornych Dróg, który PIARC organizuje w lutym 2022 r. w kanadyjskim Calgary.

W budownictwie musi się dokonać rewolucja technologiczna, jaka przeszły inne gałęzie przemysłu - slajd z prezentacji prof. M. Salamaka

Koniec webinariów, ale konsultacje trwają

1 grudnia odbyło się ostatnie webinarium konsultacyjne nowego systemu Wzorców i Standardów w drogownictwie. Do końca grudnia można zgłaszać uwagi do wszystkich przedstawionych przez MI dokumentów.

Wytyczne dla tuneli: paląca potrzeba

W grupie Wytycznych dla obiektów mostowych konsultowanych przez MI, pojawiły się Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa w tunelach. To efekt rosnącej liczby budowanych i planowanych tuneli.

Szefowie Komitetów i Grup PIARC o swoich zadaniach

PIARC opublikował krótkie wypowiedzi przewodniczących 22 Komitetów Technicznych i Grup Zadaniowych utworzonych w stowarzyszeniu na okres 2020-2023. Mówią o celach ich pracy do Kongresu w Pradze.

Józef Sulima nie żyje

9 listopada zmarł nagle Józef Sulima, dyrektor Podlaskiego ZDW w Białymstoku. Miał 60 lat. Odszedł zasłużony drogowiec, przyjaciel PKD.

Most im. Grzegorza Stecha w Dobczycach. Fot. ZDW Kraków

Ruszyły konsultacje Wytycznych mostowych

Projektowanie elementów mostów, przepustów oraz tuneli było 3 listopada tematem inauguracyjnego webinarium konsultacyjnego w części dotyczącej drogowych obiektów inżynierskich.

Jednym z ważniejszych zadań Programu jest oddzielanie ruchu rowerów i pieszych od jezdni poza terenem zabudowanym. Fot. PKD

2,5 miliarda na bezpieczniejsze drogi krajowe

Ministerstwo Infrastruktury udostępniło do konsultacji projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia „Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021 - 2024”. Budżet programu to 2,5 mld zł.

Ugięciomierz laserowy TSD to zaawansowane technologicznie urządzenie do zbierania informacji o stanie nośności nawierzchni. fot. PKD

Wytyczne utrzymania dróg samorządowych

Wytyczne rekomendowane są przeznaczone dla ogółu dróg publicznych, ale kilka opracowano specjalnie dla dróg samorządowych. Zostały one zaprezentowane podczas webinarium 27 października.

Część prelegentów i uczestników WebForum na koniec obrad pozowało do wspólnej fotografii

Forum 7 ¾

Zamiast w Wiśle, 29 października Śląskie Forum Drogownictwa odbyło się online. Zgodnie z tradycją było bardzo interesująco i międzynarodowo: referaty wygłosili przedstawiciele 7 krajów.

Drogi dla pieszych (chodniki) to przykład nawierzchni dla ruchu lekkiego. Fot. domena publiczna

Rekomendowane nawierzchnie dla ruchu lekkiego i skrzyżowań

Na zakończenie konsultacji drogowej części nowych Wzorców i standardów zaprezentowane zostały projekty wytycznych dla nawierzchni dla ruchu lekkiego oraz utrzymania dróg samorządowych

Infrastruktura drogowa a przyszłość nowej mobilności

Dostosowanie infrastruktury drogowej jest warunkiem koniecznym dla nowej mobilności – to przesłanie konferencji, która odbyła się 14 października, pod auspicjami Parlamentu Europejskiego.

Jak zmienią się trasy dla rowerów?

Prędkość do projektowania, poszerzenia na łukach, wymagania widoczności i zasady uspokojenia ruchu rowerowego – to część nowych rozwiązań, zawartych w Wytycznych projektowania tras dla rowerów.

Nowe Wytyczne dla ruchu pieszego

Nowe zasady projektowania dróg i przejść dla pieszych mają zmienić niechlubna statystykę śmiertelnego zagrożenia jakie w Polsce czyha na pieszych w miastach i poza nimi.

Uwagi PKD do rozporządzenia o destrukcie

Polski Kongres Drogowy przesłał w ramach konsultacji publicznych uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie kryteriów utraty statusu odpadów dla destruktu asfaltowego.

11 października – Światowy Dzień Drogi

Od kilka lat 11 października społeczność drogowa obchodzi Światowy Dzień Drogi. Ma on służyć przypomnieniu roli, jaką drogi odgrywają w naszym życiu.

PIARC: Podręcznik brd doceniony przez ONZ

Podręcznik PIARC Road Safety Manual został określony przez ONZ jako przykład międzynarodowych wysiłków na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Gruz betonowy z powodzeniem może być dalej wykorzystywany w drogownictwie. Fot. archiwum

Po destrukcie kolejne „odpady” stracą ten status?

Ministerstwo Klimatu, po projekcie rozporządzenia wyłączającego destrukt spod rygorów traktowania jako odpad, chce podobnie rozpatrzyć inne wnioski środowiska drogowego.

Standardy projektowania dróg zamiejskich

Temat projektowania dróg poszczególnych klas jest kluczowy, to jest esencja drogownictwa – powiedział podczas webinarium konsultacyjnego „Projektowanie odcinków dróg” Grzegorz Kuczaj z MI.

Panorama Calgary. fot. domena publiczna

Konkurs na najlepszy polski referat w Calgary

PKD jako Komitet Narodowy PIARC oraz GDDKiA organizują konkurs na najlepszy referat z Polski na 16. Kongres Zimowego Utrzymania i Odpornych Dróg, który odbędzie się w lutym 2022 r. w Calgary.

Projekt rozporządzenia korzystny dla destruktu

Ministerstwo Klimatu przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie kryteriów utraty statusu odpadów dla destruktu asfaltowego. Opinie w ramach konsultacji można zgłaszać do 12 października.

Już przeszło 20 projektów Wytycznych opublikowanych

MI opublikowało kolejną grupę projektów Wytycznych Rekomendowanych do projektowania dróg. Dotyczą one m.in. skrzyżowań i węzłów i będą omówione na webinarium konsultacyjnym 20 października.

6 października 2019 r. Otwarcie 26. Światowego Kongresu Drogowego w Abu Zabi. Fot. PKD

PIARC udostępnił materiały 26. Światowego Kongresu Drogowego

PIARC udostępnił na swojej stronie internetowej komplet materiałów z 26 Światowego Kongresu Drogowego. Są one dostępne bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych.

Początek wielkiej zmiany w przepisach technicznych

Słowo „rewolucja” padło kilka razy 29 września podczas webinarium inaugurującego konsultacje nowego systemu wymagań technicznych w drogownictwie. Zmiana polega na wprowadzeniu wzorców i standardów.

Następne posiedzenie Rady PIARC odbędzie się w Dakarze (Senegal) w październiku 2021 r.

Kadencja władz PIARC przedłużona o rok

W rezultacie zakończonego 28 września głosowania, kadencja obecnych władz PIARC została przedłużona do końca 2021 roku, a doroczne spotkanie Rady przeniesione również na rok 2021.