Aktualności

PIARC uruchomił serwis o COVID-19

PIARC uruchomił specjalny serwis internetowy poświęcony wpływowi pandemii koronawirusa na sektor drogowy.

Przesłanie ERF: mobilność w walce z pandemią

Federacja Drogowa Unii Europejskiej (ERF) skierowała przesłanie solidarności do całej branży drogowej w okresie ogólnoświatowej walki z pandemią koronawirusa.

15 lat odrodzonego Polskiego Kongresu Drogowego

Dokładnie 15 lat temu – 4 kwietnia 2005 został zarejestrowany w rejestrze stowarzyszeń KRS pod numerem 231691 Polski Kongres Drogowy, rozpoczynając nowy rozdział zrzeszania się polskich drogowców.

Nie żyje Wennemar Gerbens

W niedzielę 29 marca zmarł Wennemar Gerbens, były wieloletni przewodniczący FGSV, jedyny obcokrajowiec uhonorowany wyróżnieniem PKD „Zasłużony dla Sprawy Drogowej”.

fot. Archiwum GDDKiA

Drogowa odpowiedź na zarazę: budować i szybciej płacić

Prezesi organizacji drogowych skierowali na ręce Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka stanowisko branży dotyczące kontynuowania robót w okresie trwania pandemii COVID-19.

Na budowie drogowej nie ma na ogół tłumu ludzi... Fot. archiwum GDDKiA

Nowe ograniczenia, ale budowy trwają

Rząd zaostrzył od 1 kwietnia ograniczenia działalności gospodarczej i codziennego funkcjonowania obywateli w celu zwalczania pandemii, ale nie zmieniają one zasadniczo warunków pracy w drogownictwie.

Prezentacja prof. Marka Mistewicza 3 grudnia 2019 r. w Warszawie. Fot. PKD

Książka o polskich Kongresach Drogowych

Prof. Marek Mistewicz z IBDiM przygotowuje do wydania książkę o administracji drogowej i Kongresach Drogowych w międzywojennej Polsce. Wciąż poszukuje nieznanych dotąd ilustracji.

PKD nie zorganizuje konferencji do września

Obradujący 25 marca w formie wideokonferencji Zarząd PKD stwierdził, że w stanie epidemii brak jest możliwości zorganizowania w zaplanowanym terminie konferencji w Wiśle i w Sile k. Olsztyna.

Raport PKD: budować czy nie budować?

Branża drogowa w obliczu pandemii stanęła wobec zasadniczego dylematu: czy chronić zdrowie pracowników, przerywając realizację kontraktów czy zdrowie gospodarki i firm - kontynuując prace.

Czy branża znajdzie się w ślepym zaułku? Fot. PKD

Solidarne Drogi: jak drogownictwo ma przetrwać pandemię

PKD zaprosił szeroką reprezentację branży drogowej do udziału w debacie jak można złagodzić skutki pandemii w tym sektorze. Debata pod hasłem „Solidarne Drogi” odbędzie się 27 marca o godz. 13:00.

6 października 2019 r. Otwarcie 26. Światowego Kongresu Drogowego w Abu Zabi. Fot. PKD

PIARC udostępnia materiały 26 Światowego Kongresu Drogowego

PIARC udostępnił na swojej stronie internetowej pierwszą część materiałów z 26 Światowego Kongresu Drogowego. Są one dostępne bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych.

Zygmunt Pater nie żyje

W wieku 81 lat zmarł Zygmunt Pater, wieloletni prezes firmy Mosty Łódź. Był jednym z pięciu pierwszych laureatów honorowego wyróżnienia PKD „Zasłużony dla Sprawy Drogowej”.

Miejscy drogowcy spotkają się w Częstochowie

XXII Zjazd Drogowców Miejskich, zaplanowany na 22-24 kwietnia br. w Częstochowie, odbędzie się jesienią. Polski Kongres Drogowy tradycyjnie sprawuje patronat nad tym wydarzeniem.

Walne Zebranie PKD odwołane

Zarząd PKD podjął decyzję o odwołaniu zaplanowanego na 19 marca Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Nowy termin zostanie podany po wyjaśnieniu się sytuacji z pandemią koronawirusa.

Budowa obwodnicy Częstochowy. Fot. Budpol

Moc betonu

II Forum „Beton w drogownictwie”, które zakończyło się 5 marca w Ostródzie pokazało, że beton ma przyszłość w drogownictwie w czasach rosnących wymagań klimatycznych i jakościowych.

Patronat GDDKiA nad Forum „Beton w drogownictwie”

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad objął honorowym patronatem forum „Beton w drogownictwie”, odbywające się w dniach 3-5 marca w Ostródzie.

Posiedzenie Rady Naukowej GDDKiA odbyło się 17 lutego 2020 r. Fot. Janusz Bohatkiewicz

Marnowanie destruktu odpada

Rada Naukowa GDDKiA jednomyślnie opowiedziała się za zaprzestaniem traktowania destruktu asfaltowego jako odpadu i wykorzystaniem go w drogownictwie jako produktu ubocznego.

Witamy nowe firmy w PKD!

Grono członków wspierających Polskiego Kongresu Drogowego powiększyło się o dwie nowe firmy: Budpol z Częstochowy oraz Fabe Polska z siedzibą w Warszawie. Są to firmy wykonawcze budownictwa drogowego.

Opinia PKD w sprawie bezpieczeństwa pieszych

PKD popiera projektowane zmiany ustaw mające zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, zwłaszcza na przejściach. Jednocześnie zwraca uwagę na potrzebę weryfikacji liczby i lokalizacji przejść dla pieszych.

SPW współorganizatorem Forum w Ostródzie

Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego dołączyło do PKD i Stowarzyszenia Producentów Cementu jako trzeci współorganizator Forum „Beton w drogownictwie” w Ostródzie.

Walne Zebranie Członków PKD 19 marca

Zarząd PKD zwołał Walne Zebranie Członków stowarzyszenia na dzień 19 marca w Warszawie. Dokona ono wyboru władz: Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej na nową pięcioletnią kadencję.

Na przejsciach giną najczęsciej osoby starsze. Fot. Pixabay.com

Konsultacje ustawy w sprawie bezpieczeństwa pieszych

Zmniejszanie prędkości podczas zbliżania się do przejsć, stały limit 50 km/h w obszarze zabudowanym – to rozwiązania, które proponuje MI w projekcie dla zwiększenia bezpieczeństwa pieszych.

Specjalna strona o konferencji w Lublinie

Ruszyła specjalna strona internetowa poświęcona międzynarodowej konferencji na temat zrównoważonych dróg, którą organizuje Polski Komitet Narodowy PIARC na przełomie marca i kwietnia w Lublinie.

Plenarne spotkanie członków Komitetów. Przemawia sekretarz generalny PIARC Patrick Mallejacq. Fot. PIARC

Inauguracja prac Komitetów Technicznych PIARC

Na przełomie stycznia i lutego inaugurują działalność Komitety Techniczne i grupy zadaniowe PIARC, powołane na cykl roboczy 2020–2023. W ich pracach uczestniczy przeszło 25 przedstawicieli Polski.

Dyrektor Oddziału GDDKiA we Wrocławiu Lidia Markowska przedstawiła przygotowana do budowy tuneli na drodze S3 Bolków-Kamienna Góra. Fot. PKD

Wrocław: zainteresowanie tunelami rośnie

Blisko 150 uczestników zgromadziło zakończone 22 stycznia we Wrocławiu II Polskie Forum Tunelowe. Międzynarodowa konferencja figuruje w kalendarzu PIARC i branżowej organizacji ITA-AITES.

prof. Arnold Dix. Źródło: Twitter

Prof. Arnold Dix głównym mówcą na Polskim Forum Tunelowym

Prof. Arnold Dix z Australii będzie głównym mówcą podczas Polskiego Forum Tunelowego we Wrocławiu. Tematem referatu będzie „Szmaragdowa książka” FIDIC dotycząca kontraktów na prace podziemne.

PKD udostępni raporty PIARC po polsku

Raporty Światowego Stowarzyszenia Drogowego z kadencji 2016-2019 będą mogły być udostępnione w języku polskim – to efekt porozumienia podpisanego przez PKD i sekretarza generalnego PIARC.

Forum Tunelowe pod patronatem ministra Adamczyka

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk objął honorowym patronatem II międzynarodową konferencję „Polskie Forum Tunelowe”, która odbędzie się we Wrocławiu 21-22 stycznia br.

Zbigniew Tabor Kawalerem OOP

Zbigniew Tabor, wiceprezes PKD, dyrektor ZDW w Katowicach został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Uroczystość odbyła się 19 grudnia w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Ministerstwo Infrastruktury wykona wyrok TSUE

Ruch pojazdów o nacisku osi do 11,5 t będzie dopuszczony na wszystkich drogach publicznych w Polsce – przewiduje projekt zmiany ustawy o drogach publicznych, skierowany do konsultacji przez MI.