Aktualności

Drogi dla pieszych (chodniki) to przykład nawierzchni dla ruchu lekkiego. Fot. domena publiczna

Rekomendowane nawierzchnie dla ruchu lekkiego i skrzyżowań

Na zakończenie konsultacji drogowej części nowych Wzorców i standardów zaprezentowane zostały projekty wytycznych dla nawierzchni dla ruchu lekkiego oraz utrzymania dróg samorządowych

Infrastruktura drogowa a przyszłość nowej mobilności

Dostosowanie infrastruktury drogowej jest warunkiem koniecznym dla nowej mobilności – to przesłanie konferencji, która odbyła się 14 października, pod auspicjami Parlamentu Europejskiego.

Jak zmienią się trasy dla rowerów?

Prędkość do projektowania, poszerzenia na łukach, wymagania widoczności i zasady uspokojenia ruchu rowerowego – to część nowych rozwiązań, zawartych w Wytycznych projektowania tras dla rowerów.

Nowe Wytyczne dla ruchu pieszego

Nowe zasady projektowania dróg i przejść dla pieszych mają zmienić niechlubna statystykę śmiertelnego zagrożenia jakie w Polsce czyha na pieszych w miastach i poza nimi.

Uwagi PKD do rozporządzenia o destrukcie

Polski Kongres Drogowy przesłał w ramach konsultacji publicznych uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie kryteriów utraty statusu odpadów dla destruktu asfaltowego.

11 października – Światowy Dzień Drogi

Od kilka lat 11 października społeczność drogowa obchodzi Światowy Dzień Drogi. Ma on służyć przypomnieniu roli, jaką drogi odgrywają w naszym życiu.

PIARC: Podręcznik brd doceniony przez ONZ

Podręcznik PIARC Road Safety Manual został określony przez ONZ jako przykład międzynarodowych wysiłków na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Gruz betonowy z powodzeniem może być dalej wykorzystywany w drogownictwie. Fot. archiwum

Po destrukcie kolejne „odpady” stracą ten status?

Ministerstwo Klimatu, po projekcie rozporządzenia wyłączającego destrukt spod rygorów traktowania jako odpad, chce podobnie rozpatrzyć inne wnioski środowiska drogowego.

Standardy projektowania dróg zamiejskich

Temat projektowania dróg poszczególnych klas jest kluczowy, to jest esencja drogownictwa – powiedział podczas webinarium konsultacyjnego „Projektowanie odcinków dróg” Grzegorz Kuczaj z MI.

Panorama Calgary. fot. domena publiczna

Konkurs na najlepszy polski referat w Calgary

PKD jako Komitet Narodowy PIARC oraz GDDKiA organizują konkurs na najlepszy referat z Polski na 16. Kongres Zimowego Utrzymania i Odpornych Dróg, który odbędzie się w lutym 2022 r. w Calgary.

Projekt rozporządzenia korzystny dla destruktu

Ministerstwo Klimatu przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie kryteriów utraty statusu odpadów dla destruktu asfaltowego. Opinie w ramach konsultacji można zgłaszać do 12 października.

Już przeszło 20 projektów Wytycznych opublikowanych

MI opublikowało kolejną grupę projektów Wytycznych Rekomendowanych do projektowania dróg. Dotyczą one m.in. skrzyżowań i węzłów i będą omówione na webinarium konsultacyjnym 20 października.

6 października 2019 r. Otwarcie 26. Światowego Kongresu Drogowego w Abu Zabi. Fot. PKD

PIARC udostępnił materiały 26. Światowego Kongresu Drogowego

PIARC udostępnił na swojej stronie internetowej komplet materiałów z 26 Światowego Kongresu Drogowego. Są one dostępne bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych.

Początek wielkiej zmiany w przepisach technicznych

Słowo „rewolucja” padło kilka razy 29 września podczas webinarium inaugurującego konsultacje nowego systemu wymagań technicznych w drogownictwie. Zmiana polega na wprowadzeniu wzorców i standardów.

Następne posiedzenie Rady PIARC odbędzie się w Dakarze (Senegal) w październiku 2021 r.

Kadencja władz PIARC przedłużona o rok

W rezultacie zakończonego 28 września głosowania, kadencja obecnych władz PIARC została przedłużona do końca 2021 roku, a doroczne spotkanie Rady przeniesione również na rok 2021.

Zapraszamy na Forum Konsultacji!

Pod adresem konsultacje.viaexpert.pl działa już forum, na którym można komentować i zadawać pytania do Wytycznych dla dróg i mostów, które Ministerstwo Infrastruktury poddało publicznym konsultacjom

Mariusz Kieć na czele Grupy Zadaniowej w PIARC

Dr hab. inż. Mariusz Kieć z Politechniki Krakowskiej został przewodniczącym Grupy PIARC do spraw standardów projektowania dróg. To pierwszy taki przypadek w historii polskiej aktywności w PIARC.

Ryga, stolica Łotwy. Fot. domena publiczna

Bałtycka Konferencja Drogowa: zaproszenie do autorów referatów

W sierpniu 2021 roku w Rydze na Łotwie odbędzie się 30. Międzynarodowa Bałtycka Konferencja Drogowa. Organizatorzy z Baltic Road Association zapraszają do zgłaszania propozycji wystąpień.

Pierwsze projekty nowych Wytycznych opublikowane

Ministerstwo Infrastruktury opublikowało projekty nowych Wytycznych dotyczących projektowania odcinków dróg. Będą one przedmiotem webinarium konsultacyjnego w dniu 6 października.

Grzegorz Małetka. Fot. Hanna Szary, SITK RP

Zmarł Grzegorz Małetka

W nocy z niedzieli na poniedziałek 21 września zmarł Grzegorz Małetka, zasłużony drogowiec, wieloletni pracownik administracji drogowej i działacz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP.

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. PKD

Przedłużony termin konsultacji nowych WWWiORB

Do 30 września można jeszcze zgłaszać uwagi do projektów nowych dokumentów technicznych GDDKiA, dotyczących głównie nawierzchni z betonu asfaltowego oraz z mieszanki grysowo-mastyksowej.

Konferencja PE na temat mobilności i infrastruktury drogowej

Nowa mobilność a infrastruktura drogowa – to temat konferencji online w dn. 14 października (środa). Początek o godz. 15:00. Jednym z organizatorów jest ERF.

Minister Adamczyk: celem nowoczesne przepisy techniczne w drogownictwie

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk w liście do administracji drogowej, projektantów i całego środowiska zachęca do włączenia się w konsultacje nowych wymagań technicznych dla drogownictwa.

Nowy Zarząd PKD (od lewej): J. Bohatkiewicz, Zb. Tabor, Al. Cybulska, Zb. Kotlarek, J. Żukowska i I. Ruttmar. Na zdjęciu brakuje: W. Królikowskiego, L. Rafalskiego i M. Rytlewskiego. fot. PKD

Nowe władze i nowe cele PKD

Zbigniew Kotlarek został ponownie wybrany na prezesa Zarządu PKD. Wybrano także nowy skład Zarządu i sformułowano nowe cele stowarzyszenia w perspektywie najbliższych 5-10 lat.

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Pixabay

29 września start konsultacji nowych wymagań technicznych

Ministerstwo Infrastruktury powierzyło Polskiemu Kongresowi Drogowemu prowadzenie konsultacji nowego systemu wymagań technicznych w drogownictwie. Inauguracja nastąpi 29 września.

Nowa mobilność a infrastruktura drogowa

Pojęcie „mobilności”, które obejmuje wymiar usług, staje się ważniejsze niż pojęcie „transportu”, ograniczone do środków lub zdolności podróżowania. Co to oznacza dla infrastruktury drogowej?

Bariery specjalnej troski

Urządzenia brd projektowane są dla jeżdżących zgodnie z przepisami, nie zagwarantują bezpieczeństwa w przypadkach

skrajnych zachowań – ta myśl oddaje główny wniosek webinaru PKD z 10 września.

Siatkówka przeniesiona na marzec 2021

VII Mistrzostwa Polski drogowców w siatkówce odbędą się nie jak zazwyczaj w listopadzie, ale w marcu 2021 - postanowili organizatorzy po analizie sytuacji epidemicznej i opinii uczestników.

Gmach Główny PG. Fot. K. Krzempek

GAMBIT 2020 na ekranach

XIII Międzynarodowa Konferencja GAMBIT 2020 odbędzie się w dniach 7-8 września 2020 r. Organizatorzy z Politechniki Gdańskiej zadecydowali, że w tym roku odbędzie się w całości w sposób zdalny.

Zarys przyszłorocznego kalendarza konferencji PKD

Do końca roku 2020 PKD zaprasza na wydarzenia wyłącznie w formule online. Trwają natomiast prace nad kalendarzem przyszłorocznych konferencji stacjonarnych.