Aktualności

3 polskie referaty w Abu Zabi

Światowe Stowarzyszenie Drogowe PIARC, po ocenie przez Komitety Techniczne, zakwalifikowało 3 referaty polskich autorów do wygłoszenia na Światowym Kongresie Drogowym 2019.

W grudniu Kongres Zarządzanie Infrastrukturą Drogową

Kongres Zarządzanie Infrastrukturą Drogową zostanie zorganizowany w Warszawie w dniach 4-5 grudnia 2019 roku, wspólnie przez Polski Kongres Drogowy i Inicjatywę Edukacyjną INFRAMA.


Dyrektor DSDiK Leszek Loch dziękuje za przyznane wyróżnienie

Wyróżnienia „Dobry Gospodarz” za drogi betonowe

Troje samorządowców zostało wyróżnionych nagrodą „Dobry Gospodarz”, przyznawaną przez Stowarzyszenie Producentów Cementu za budowę samorządowych dróg o nawierzchni betonowej.

Zaproszenie do Katowic

Przeszło 25 referatów i prezentacji, wybitni eksperci z Polski i Niemiec, specjalny charakter ze względu na jubileusz XX-lecia ZDW w Katowicach – to w skrócie VII Śląskie Forum Drogownictwa. Zgłoś się

Wicedyrektor Departamentu Dróg Publicznych MI Beata Leszczyńska przedstawiła uczestnikom Kongresu  działania resortu w obszarze regulacji ważnych dla dróg samorządowych. Fot. PKD

Drogi powiatowe: codzienne problemy na święcie

Jubileuszowy XX Kongres Zarządców Dróg Powiatowych zakończył się 17 maja w Starachowicach przyjęciem uchwały, zawierającej postulaty tego środowiska powtarzane od lat i kilka nowych.

Droga przez pustynię w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Do 1 czerwca zapisz się ze zniżką na WRC 2019

To już ostatnie chwile, żeby skorzystać ze zniżki w opłacie za udział w 26 Światowym Kongresie Drogowym w Abu Zabi, który obradować będzie od 6 do 10 października.

Targi jubileuszy

Pod znakiem wielu jubileuszy w Kielcach przebiegły 25. Targi „Autostrada Polska”. Główne to 200-lecie administracji drogowej i akcentowane przez PKD 100-lecie przystąpienia Polski do PIARC.

Podczas Forum w Mikołajkach odbędzie się pokaz działania sił ratowniczych po symulowanym wypadku drogowym. Na zdjęciu: taki pokaz podczas konferencji BRD w Kazimierzu Dolnym w roku 2016. Fot. PKD

Krajowa Rada BRD i GDDKiA patronami Forum w Mikołajkach

Krajowa Rada BRD oraz Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad objęli honorowym patronatem wrześniowe Forum w Mikołajkach poświęcone bezpieczeństwu.

Obwodnica Pawłowic na drodze wojewódzkiej 833. Fot. ZDW Katowice

Solidne drogi nie tylko na Śląsku

Marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski objął honorowym patronatem inicjatywę „Solidne drogi” - przedsięwzięcie Polskiego Kongresu Drogowego oraz Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.

Nie żyje Andrzej Tracz

Po długiej ciężkiej chorobie 26 kwietnia 2019 r. zmarł Andrzej Tracz, zasłużony drogowiec, wieloletni przewodniczący Krajowej Sekcji Drogownictwa NSZZ Solidarność.

Walne Zebranie PKD 25 czerwca

Zarząd PKD zwołał doroczne Walne Zebranie Członków stowarzyszenia na 25 czerwca. Odbędzie się ono w Centrum Konferencyjnym „Żurawia” w Warszawie.

„Beton w drogownictwie” z wieloma patronami

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski i Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz objęli honorowym patronatem „Beton w drogownictwie”.

ERF rekomenduje jednolite parametry oznakowania dróg

Federacja Drogowa UE rekomenduje przyjęcie jednolitych standardów oznakowania dróg jako zapisu w przygotowywanej nowej dyrektywie o zarządzaniu bezpieczeństwem infrastruktury drogowej.

Eurovia nowym członkiem PKD

Firma EUROVIA POLSKA SA przystąpiła od 1 marca do PKD w charakterze członka wspierającego.

Drogowcy zbierają krew dla ofiar wypadków

GDDKiA we współpracy z Narodowym Centrum Krwi zbiera krew dla ofiar wypadków drogowych. Akcja potrwa do końca roku, a przyłączyć się może do niej każdy.

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Pixabay

Narciarze-drogowcy powalczą 2 marca w Zakopanem

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa zaprasza drogowców do Zakopanego na XV Zawody Narciarskie i Snowboardowe im. Wojtka Malusi. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 lutego.

Konsultacje nowego Prawa zamówień

Trwają konsultacje projektu zupełnie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Rządowe instytucje organizują 16 lutego w ich ramach nietypową formę debaty – hackathon.

Budowa obwodnicy Suwałk - marzec 2018 r. Fot. PKD

Beton w drogownictwie – wspólna inicjatywa PKD i SPC

PKD i Stowarzyszenie Producentów Cementu porozumiały się w sprawie wspólnej organizacji Forum „Beton w drogownictwie”. Konferencja i wystawa odbędą się w Suwałkach w dniach 10-12 kwietnia.

Paweł Adamowicz (pierwszy z lewej) podczas uroczystości otwarcia wystawy towarzyszącej Zimowemu Kongresowi Drogowemu w Gdańsku 20 lutego 2018 r. Fot. PKD

PIARC pożegnał Pawła Adamowicza

Światowe Stowarzyszenie Drogowe PIARC pożegnało prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, który zmarł 14 stycznia po ciężkim zranieniu przez zamachowca.

PKD patronuje inicjatywom drogowym

PKD jest patronem honorowym wielu inicjatyw o charakterze wymiany wiedzy, dobrych praktyk i doświadczeń w drogownictwa. Uzupełniają one własną działalność programową stowarzyszenia.

Emisja do atmosfery - zdjęcie ilustracyjne. fot. Pixabay

Patronat ministra Adamczyka nad konferencją w Poznaniu

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk obejmuje patronatem konferencję „Drogownictwo po COP24: nowy wymiar recyklingu”, organizowaną przez PKD 27 lutego w Poznaniu – poinformowało Biuro Ministra.

Ruszyła rejestracja na Światowy Kongres Drogowy 2019

26 Światowy Kongres Drogowy odbędzie się w dniach 6-10 października br w Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Na stronie internetowej Kongresu można już rejestrować udział.

Konsultacje katalogu mostowego

Ministerstwo Infrastruktury prosi o nadsyłanie do 11 stycznia uwag do projektu „Katalogu typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów", opublikowanego na rządowych stronach www.

Tunel pod Martwą Wisłą w Gdańsku. Fot. PKD

Patronat GDDKiA nad Forum Tunelowym

Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora DKiA objął honorowym patronatem Polskie Forum Tunelowe, które odbędzie się 23 stycznia we Wrocławiu.

Śląskie Forum Drogownictwa tro jedna z tych imprez PKD, które cieszą się nieodmiennym zainteresowaniem. Fot. PKD

2019: bogaty kalendarz imprez

Popularne fora regionalne na Śląsku oraz Warmii i Mazurach, sprawdzone imprezy sportowe i kolokwia eksperckie – to filary oferty programowej PKD na rok 2019, którą Zarząd zatwierdził 12 grudnia.

Końcowym akcentem warsztatów było zaprezentowanie wniosków wypracowanych w grupach roboczych. Fot. Anna Rogalińska, viaexpert

Polscy i niemieccy drogowcy na roboczym spotkaniu w Szczecinie

„Chcemy dzielić się doświadczeniami i uczyć od siebie” - zadeklarowali uczestnicy polsko - niemieckiej konferencji ekspertów z dziedziny drogownictwa, która obradowała 5-7 grudnia br. w Szczecinie.

Budowa drogi S17 w woj. lubelskim. Fot. GDDKiA

Do zakochania w betonie jeden krok

Doświadczenia Zamawiającego oraz generalnych wykonawców z budowy drogi S17 z Kurowa do węzła „Lubelska” były 29 listopada tematem specjalnej sesji II Lubelskiej Konferencji Techniki Drogowej.

Ekipa PKD TV nagrywa rozmowę z dyr. Cezarym Łysenką z Budimeksu. Fot. PKD

Ruszył kanał PKD TV

Relacja z zawodów siatkarskich w Giżycku to pierwszy materiał filmowy, zrealizowany pod marką PKD TV. Można go obejrzeć na właśnie uruchomionym oficjalnym kanale Kongresu na platformie YouTube.

Uczestnicy debaty firm utrzymaniowych w czerwcu 2018 r. w Sopocie. fot. PKD

Branża utrzymaniowa chce dłuższych i indeksowanych umów

Polski Kongres Drogowy przesłał do Ministerstwa Infrastruktury, w imieniu firm utrzymaniowych, wystąpienie z propozycjami udoskonalenia systemu „utrzymaj standard”.

Otwarcie konferencji na Politechnioce Lubelskiej. Przemawia prorektor prof. dr hab. Annba Halicka. Fot. PKD

Drogi tańsze i/czy trwalsze?

Podbudowy, wzmocnienia gruntu oraz nawierzchnie betonowe na drogach krajowych i lokalnych były głównymi tematami zakończonej 29 listopada II Lubelskiej Konferencji Techniki Drogowej.