Konferencje

Wyszukaj wg lat:

Kategorii:

Regionu:

Odbyła się

Prawne i ekonomiczne aspekty prawa zamówień publicznych w inwestycjach drogowych

Blisko 20 tys. przetargów dotyczących budownictwa drogowego i mostowego rozstrzygnięto w Polsce od stycznia do końca listopada 2009 r. W tym czasie zmieniono dwukrotnie prawo zamówień publicznych.

Odbyła się

Bilans zasobów polskiego budownictwa drogowego

Seminarium poświęcone było ocenie zapotrzebowania i możliwościom zaspokojenia go przez polski rynek na podstawowe materiały służące do budowy dróg: kruszywa i mieszkanki mineralne, cement i asfalt.

Odbyła się

Forum Przygotowania Inwestycji

Najważniejsze dla usprawnienia inwestycji drogowych jest wdrożenie systemu specyfikacji technicznych. We wnioskach Forum znalazły się propozycje zmian w prawie i w procedurach administracyjnych.

Odbyła się

Warmińsko-Mazurska Debata Drogowa

Perspektywy rozwoju sieci drogowej na Warmii i Mazurach w ciągu najbliższych kilkunastu lat były tematem debaty w Olsztynie, zorganizowanej przez PKD i wojewodę warmińsko-mazurskiego.

Odbyła się

Prawne i ekologiczne aspekty realizacji inwestycji liniowych

Prawne i ekologiczne aspekty realizacji inwestycji liniowych, szczególnie drogowych, były tematem konferencji, która odbyła się w dniach 4-6 lutego 2009r. w Zakopanem.

Odbyła się

Nowe technologie budowy dróg samorządowych

Blisko 120 osób zgromadziła naukowo-techniczna konferencja szkoleniowa poświęcona nowym technologiom budowy dróg samorządowych, która odbyła się w dniach 23-24 stycznia 2009 r. w Krasnobrodzie.

Odbyła się

IV Forum Polskiego Kongresu Drogowego. Drogi i ekologia

Ponad 200 uczestników dyskutowało, wraz z przedstawicielami administracji rządowej, na temat przygotowania inwestycji drogowych w sytuacji nowych uregulowań, dotyczących ocen wpływu na środowisko.

Odbyła się

Materiały miejscowe i technologie proekologiczne w budowie dróg

O materiałach miejscowych i technologiach proekologicznych w budowie dróg dyskutowało blisko 100 uczestników zakończonej 19 września naukowo-technicznej konferencji szkoleniowej w Worlinach k. Łukty.

Odbyła się

Progi i bariery w realizacji inwestycji liniowych

Progi i bariery w realizacji inwestycji liniowych były tematem szkolenia dla administracji drogowej i firm związanych z budownictwem dróg, które odbyło się 18-20 czerwca 2008 roku w Kościelisku.