l

Zarejestruj się

e

Program

Warunki udziału

Partnerzy

IV POMORSKIE FORUM DROGOWE

Program

Program:

19 października

18:30 – 22:00 Kolacja

20 października

10:00-10:30 Sesja inauguracyjna

Uroczyste otwarcie konferencji oraz przemówienia zaproszonych gości

 • Zbigniew Kotlarek, Prezes PKD
 • Rafał Weber, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
 • Barbara Dzieciuchowicz, Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa
 • Tomasz Żuchowski, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
 • Zbigniew Tabor, Przewodniczący Konwentu Dyrektorów Dróg Wojewódzkich
 • Mariusz Ożarek, Konwent Dyrektorów Dróg Powiatowych, ZDP Słupsk
 • 10:30 -12:00 Panel I – Utrzymanie dróg i mostów

  Zagadnienia kluczowe:

  ○ Standardy utrzymania i ich optymalizacja

  ○ Środki na utrzymanie i oszczędności

  ○ Trudności realizacyjne – czas, metody planowania

  Paneliści: Anita Oleksiak Dyrektor GDDKiA O/Gdańsk, Katarzyna Węgrzyn-Madeja ZDW Kraków, Mariusz Ożarek ZDP Słupsk, Przemysław Klonowski Prezydent OIGD , Grzegorz Marcinkowski, Członek Zarządu Saferoad Grawil

  Moderacja: Tadeusz Suwara

  11:30 – 12:00 Pytania i odpowiedzi

  12:00 – 12:15 Przerwa kawowa

  12:15 – 13:30 Sesja I – Utrzymanie dróg i mostów w XXI w.

  12:15-12:30 Utrzymanie dróg – stan aktualny i perspektywy, źródła finansowania, Rafał Weber, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury

  12:30-12:45 Utrzymanie
  sieci dróg krajowych – szanse i zagrożenia, Prezydent OIGD Przemysław
  Klonowski

  12:45-13:00 Efektywne zarządzanie utrzymaniem, Adam Zofka, IBDiM

  13:00-13:15 Utrzymanie dróg oraz mostów w systemie Wytycznych i Standardów, Janusz Bohatkiewicz, Polski Kongres Drogowy

  13:15- 13:30 Pytania i odpowiedzi

  13:30 -14:30 Lunch

  14:30 – 15:30 Panel II – Zasoby, innowacje, diagnostyka w utrzymaniu dróg i mostów

  Zagadnienia kluczowe:

  ○ Dostępność zasobów – ludzie, sprzęt, materiały

  ○ Innowacje procesowe, materiałowe i sprzętowe,

  ○ Diagnostyka dróg i obiektów inżynierskich

  Paneliści: Maciej Radzikowski GDDKIA Departament Technologii Budowy Dróg , Tomasz Mechowski IBDiM, Grzegorz Senftleben Zaberd OIGD, Tomasz Wojsz Heller Consult, Zbigniew Tabor ZDW Katowice, Krzysztof Żółtowski, Politechnika Gdańska

  Moderacja: Dr inż. Aleksander Zborowski, TPA

  15:30- 15:45 Przerwa kawowa

  15:45 – 17:15 Sesja II – Zasoby, innowacje, diagnostyka w utrzymaniu dróg i mostów

  15:45-16:00 Wymagania przetargowe odnośnie zasobów a realia rynkowe, Grzegorz Senftleben, Zaberd, OIGD

  16:00-16:15 Nowe podejście GDDKiA do umów utrzymaniowych, Anita Oleksiak, Dyrektor GDDKiA O/Gdańsk

  16:15-16:30 Aktualne problemy w utrzymaniu drogowych obiektów mostowych, Krzysztof
  Żółtowski, Politechnika Gdańska

  16:30-16:45 Lokalizowanie zawilgoceń w nawierzchniach drogowych metodą georadarową, Małgorzata Ruszczak, TPA

  16:45-17:00 Gripfibre – prosty sposób na utrzymanie nawierzchni w wysokim standardzie wraz z poprawą właściwości akustycznych, dr inż. Wojciech Sorociak, Eurovia, Politechnika Śląska

  17:00-17:15 Pytania i odpowiedzi

  20:00 Kolacja

  21 października

  10:00 – 11:00 Panel III – Bezpieczeństwo podczas prac utrzymaniowych i remontowych na drogach

  Zagadnienia kluczowe:

  ○ Określenie zagrożeń

  ○ Sposób zabezpieczenia prac

  ○ Sposób realizacji prac

  ○ Komunikacja z użytkownikami drogi

  Paneliści: GITD, mł.
  insp. Tadeusz Kluziak – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Gdańsku, Grzegorz Bagiński SafeRoad , Paweł Słomiński Intertoll Polska Sp. z o.o., Kazimierz Jamroz Politechnika Gdańska, Sebastian Kwiatkowski Radio Gdańsk

  Moderacja: Robert Marszałek

  11:00 – 11:15 Pytania i odpowiedzi

  11:15-11:30 Przerwa kawowa

  11:30– 13:00 Sesja III Bezpieczeństwo podczas prac utrzymaniowych i remontowych na drogach

  11:30-11:45 Zagrożenia użytkowników dróg i pracowników na obszarze robót drogowych oraz metod eliminacji tych zagrożeń, Kazimierz Jamroz, Marcin Budzyński, Łukasz Jeliński, Anna Gobis. Politechnika Gdańska, Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej

  11:45-12:00 Aktualne trendy w zabezpieczeniu robót drogowych na drogach szybkiego ruchu, na przykładzie autostrady A1 Rusocin – Toruń, Paweł Słomiński, Intertoll Polska Sp. z o.o.

  12:00-12:15 Ryzyko, czas, koszt – innowacje dla oznakowania tymczasowego, Zdzisław Dąbczyński, WIMED

  12:15-12:30 Realizacja robót kontaktowych pod ruchem przykładzie A1, Grzegorz Zbierański, Budimex

  12:30-12:45 Urządzenia BRD, z funkcją pasywnego bezpieczeństwa, do zabezpieczania robót prowadzonych w pasie drogowym, Grzegorz Bagiński, SafeRoad

  12:45-13:00 Hybrydowe urządzenia energochłonne oraz zasady ich stosowania na obiektach drogowych. Łukasz Jeliński, Kazimierz Jamroz, Marcin Budzyński, Anna Gobis. Stanisław Burzyński, Dawid Bruski Politechnika Gdańska, Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej oraz Grzegorz Bagiński Saferoad

  13:00-13:15 Pytania i odpowiedzi

  13:15-13:30 Podsumowanie konferencji

  13:30 – 14:30 Lunch

  Warunki

  Opłata za udział w Forum wynosi:

  1150 zł plus VAT

  Opłaty te obejmują:

  • udział w Forum w dniach 19-21.10.2021,
  • materiały konferencyjne,
  • kolację w dn. 19.10.2021,
  • serwis kawowy, obiad w dn. 20.10.2021,
  • uroczystą kolację w dn. 20.10.2021,
  • serwis kawowy i obiad w dn. 21.10.2021.

  * opłaty nie obejmują noclegu oraz opłaty parkingowej

  B. Dla członków PKD (zwyczajnych i wspierających):

  1050 zł plus VAT

  Opłaty te obejmują:

  • udział w Forum w dniach 19-21.10.2021,
  • materiały konferencyjne,
  • kolację w dn. 19.10.2021,
  • serwis kawowy, obiad w dn. 20.10.2021,
  • uroczystą kolację w dn. 20.10.2021,
  • serwis kawowy i obiad w dn. 21.10.2021.

  * opłaty nie obejmują noclegu oraz opłaty parkingowej


  Konferencja odbędzie się w hotelu Scandic Gdańsk, Podwale Grodzkie 9, 80-895 Gdańsk


  C. Udział on-line:

  700 zł plus VAT

  550 zł plus VAT dla członków PKD

  Opłata ta obejmuje:

  • dwa dni merytoryczne, możliwość zadawania pytań prelegentom
  • materiały konferencyjne (przesłane pocztą elektroniczną)

  Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT. Stawka VAT na usługi konferencyjne wynosi 23%, jednakże w przypadku, gdy udział opłacany jest w co najmniej 70% ze środków publicznych, możliwe jest zwolnienie z podatku VAT. W celu uzyskania zwolnienia należy przesłać oświadczenie (link)
  na adres biuro@kongresdrogowy.pl. Brak oświadczenia będzie skutkował doliczeniem 23% VAT do ceny netto podanej w niniejszej ofercie.

  Zgłoszenia udziału w Forum będą przyjmowane do wyczerpania miejsc, nie później jednak niż do dn. 12 października 2021r. Warunkiem uczestnictwa w Forum jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia online ze strony www.kongresdrogowy.pl
  oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 15 października 2021 r. Odroczenie płatności jest możliwe – po potwierdzeniu u Organizatora. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

  W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) Forum .

  W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum w terminie późniejszym niż 12 października 2021 r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości. Nieobecność Uczestnika (nie zgłoszona we wskazanym wyżej terminie) nie zwalnia z zapłaty należności.

  W przypadku, gdy uczestnik Forum potrzebuje, by zgłoszenie zostało zaakceptowane przez przełożonego, prosimy o wybór opcji “Drukuj” po wypełnieniu formularza na stronie www.kongresdrogowy.pl. Zostanie wygenerowany plik zawierający wszystkie niezbędne dane wraz z miejscem na podpisy osób upoważnionych. Po wypełnieniu formularza będzie także możliwe pobranie automatycznie przygotowanej proformy, która ułatwi Państwu dokonanie płatności.

  Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację Regulaminu uczestnictwa w konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy oraz zapoznanie się i akceptację zasad przetwarzania danych osobowych.
  Dane organizatora i podmiotu przetwarzającego dane osobowe wyłącznie na potrzeby organizacji Konferencji:
  Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa tel.: 605 200 214 Rachunek bankowy do wpłat: Alior Bank S.A.:77 2490 0005 0000 4520 9168 6331.

  Partnerzy

  Patroni

  Polecane Konferencje

  Loading...