WEBForumZID
l

Zarejestruj się

e

Program

Warunki udziału

Partnerzy

WebForum Zarządzanie infrastrukturą drogową

Program

Godz. 9:00 Sesja I Strategie w zarządzaniu infrastrukturą drogową

Moderator: Janusz Bohatkiewicz

 • Otwarcie WebForum –Zbigniew Kotlarek, Prezes PKD
 • Misja i cele działania zarządcy drogowego – prof. Adam Zofka, IBDiM
 • Kompleksowe zarządzanie infrastrukturą transportu na różnym poziomie zarządzania – prof. PG Kazimierz Jamroz, Politechnika Gdańska
 • Co nas czeka w przyszłości? Wyzwania zarządcy dróg krajowych – Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora GDDKiA
 • Wizja zarządcy dróg wojewódzkich – Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Pytania i odpowiedzi

Godz. 11:00 Sesja II Cyfryzacja i postęp w zarządzaniu drogami – cz. 1

Moderator: Zbigniew Tabor

 • Cyfryzacja procesów menadżerskich w zarządzaniu infrastrukturą drogową województwa – dr inż. Sławomir Heller, Heller Ingenieurgesellschaft, Darmstadt
 • Wyniki projektu pilotażowego BIM dla miasta Münster – dr inż. Alexander Buttgereit, miasto Münster, tłumaczenie: dr inż. Sławomir Heller
 • Projekt i realizacja obwodnicy Zatora: pilotażowy projekt BIM na drogach krajowych – Małgorzata Stryczek, Oddział GDDKiA w Krakowie
 • Zintegrowany system teleinformatyczny obsługi popytu i podaży e-usług 4 i 5 poziomu w kontekście wdrożenia DSDiK Wrocław – Paulina Olenkowicz-Trempała, Comarch

Pytania i odpowiedzi

Godz. 13:00 Sesja III Cyfryzacja i postęp w zarządzaniu drogami – cz. 2

Moderator: IgorRuttmar

 • Zrównoważona mobilność, C-ITS, pojazdy zautomatyzowane… – wyzwania przyszłości dla zarządców drogowych – dr hab. inż. Tomasz Kamiński, Centrum Telematyki Transportu Instytutu Transportu Samochodowego
 • Holistyczne zarządzanie aktywami jako podstawa podejmowania decyzji w zakresie utrzymania dróg – Anna Leszczynska, Deigthon, Austria
 • Modele degradacji nawierzchni: przeznaczenie, przeszłość, teraźniejszość i nauka na przyszłość – dr inż. Andrzej Janowski, Instytut Badań Technicznych TPA

Pytania i odpowiedzi

Podsumowanie WebForum

14:30 zakończenie

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie.

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w Forum jest przesłanie wypełnionego online formularza rejestracyjnego oraz wpłata należnej opłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 8 grudnia 2020 r (godz. 12:00). Indywidualny link do transmisji zostanie przesłany na adres e-mail podany w zgłoszeniu w dniu poprzedzającym wydarzenie.

Opłata za udział w Konferencji wynosi 200 zł netto. Cena dotyczy uczestnictwa jednej osoby i obejmuje udział w wydarzeniu on-line , dostęp do materiałów związanych z tematyką wydarzenia i elektroniczny certyfikat potwierdzający udział w Forum.

W przypadku, gdy uczestnik Forum potrzebuje, by zgłoszenie zostało zaakceptowane przez przełożonego, prosimy o wybór opcji “Drukuj” po wypełnieniu formularza na stronie www.kongresdrogowy.pl. Zostanie wygenerowany plik zawierający wszystkie niezbędne dane wraz z miejscem na podpisy osób upoważnionych. Po wypełnieniu formularza będzie także możliwe pobranie automatycznie przygotowanej proformy, która ułatwi Państwu dokonanie płatności.

Odroczenie płatności jest możliwe po potwierdzeniu u Organizatora. Niedokonanie wpłaty w terminie nie jest jednoznacznie z rezygnacją z udziału w wydarzeniu. Organizator zastrzega sobie prawo do zwrotu wpłat dokonanych na mniej niż 48 godzin przez rozpoczęciem wydarzenia i nie udzielenia dostępu do wydarzenia on-line.

Uczestnik może wycofać swój udział w WebForum bez ponoszenia kosztów, składając pisemne oświadczenie w terminie 7 grudnia 2020r. Zgłoszenie należy przesłać z adresu podanego w formularzu zgłoszeniowym na adres biuro@kongresdrogowy.pl
. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie późniejszym, Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub niemożność korzystania z wydarzenia on-line spowodowane podaniem nieprawidłowych danych rejestracyjnych, niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem rejestracji, nieposiadaniem przez użytkownika odpowiedniego sprzętu, oprogramowania lub połączenia z siecią Internet wymaganego do przeprowadzenia wydarzenia on-line.

Stawka VAT na usługi konferencyjne wynosi 23%, jednakże w przypadku, gdy udział opłacany jest w co najmniej 70% ze środków publicznych, możliwe jest zwolnienie z podatku VAT.

W celu uzyskania zwolnienia z VAT należy przesłać załączone oświadczenie (link)
na adres biuro@kongresdrogowy.pl. Brak oświadczenia będzie skutkował doliczeniem 23% VAT do ceny netto podanej w niniejszej ofercie. W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów).

Podczas zgłaszania udziału grupy pracowników prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia indywidualnie dla każdego ze zgłaszanych przedstawicieli (opcja zgłoś następnego).

Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT może być wspólne dla wszystkich zgłaszanych przez jednostkę osób.

Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację Regulaminu uczestnictwa w konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy (pełna treść: http://kongresdrogowy.pl/podstrona/77- regulamin) oraz zapoznanie się i akceptację zasad przetwarzania danych osobowych (pełna treść: http://kongresdrogowy.pl/podstrona/78-rodo
).

https://kongresdrogowy.pl/files/upload/OSWIADCZENIE_VAT_WEBFORUM.pdf

Polecane Konferencje

Loading...