l

Zarejestruj się

e

Program

Warunki udziału

Partnerzy

Kongres Zarządzanie Infrastrukturą Drogową

Program

4 grudnia (środa)

10:00 Sesja inauguracyjna

10:00 Otwarcie i powitanie gości – Zbigniew Kotlarek, prezes PKD, dr Sławomir Heller, Inicjatywa Edukacyjna INFRAMA

10:20 Wystąpienie p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasza Żuchowskiego, Pierwszego Delegata PIARC w Polsce

10:30 PIARC Strategic Plan for the future of resilient infrastructures – Claude Van Rooten, Prezydent Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC

10:50 sesja I Rola PIARC w edukacji i propagowaniu
nowoczesnego zarządzania infrastrukturą drogową

10:50 Wkład Światowego Stowarzyszenia Drogownictwa PIARC w propagowanie i rozwój Road Asset Management – dr Thomas Linder, przewodniczący Komitetu Technicznego Asset Management PIARC w kadencji 2011-2015 i 2016-2019

11:05 Zarządzanie ryzykiem/zarządzanie rezyliencją w zarządzaniu infrastrukturą drogową – dr Jürgen Krieger, Dyrektor Departamentu Mostów w Bundesanstalt für Straßenwesen, Niemcy, przewodniczący Grupy Strategicznej Resilient Infrastructure PIARC

11:20 Znaczenie i możliwości podejmowania decyzji w zarządzaniu infrastrukturą drogową – Marcin Nowacki, Dyrektor Departamentu Technologii Budowy Dróg GDDKiA, członek Komitetu Technicznego Asset Management PIARC

11.30 Założenia wytycznych utrzymania nawierzchni drogowych,
poboczy i odwodnień na drogach samorządowych – prof. Piotr Radziszewski,
Politechnika Warszawska

11:50 dyskusja

12:30 przerwa na lunch

13:30 sesja II Wybrane aspekty zarządzania infrastrukturą drogową

13:30 Elektromobilność i związane z nią wyzwania dla zarządców infrastruktury drogowej – prof. Wojciech Paprocki, Dyrektor Instytut Infrastruktury Transportu i Mobilności SGH

13:45 Utrzymanie infrastruktury drogowej w Polsce w dobie rewolucji technologicznej: rozwój czy stagnacja? – Robert Marszałek, Zarządzanie & Doradztwo Gdynia

14:00 Pozyskanie opinii publicznej jako strategicznego sojusznika administracji – Jakub Kurasz, Dyrektor ds. komunikacji, PwC Poland

14:15 Nowe inwestycje a zrównoważony rozwój sieci drogowych: włączenie zmian klimatycznych do zarządzania siecią drogową i jej rozwojem – Pasquale Staffini, Head of Roads Division, JASPERS; Elisabet Vila Jordà, Senior Transport Engineer, JASPERS

14:30 Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji, czyli powiązanie branży drogowej z telekomunikacyjną, energetyczną i kolejową – Joanna Antczak; Wydział Geoprzetwarzania Danych Departament Strategii i Analiz Urzędu Komunikacji Elektronicznej

14:45 dyskusja

15:15 przerwa kawowa

15:45 Sesja III Wspomaganie zarządzania

15:45 Wartość informacji w zarządzaniu infrastrukturą drogową – dr Agata Ciołkosz-Styk, Grupa HELLER

16:00 Rola nowoczesnej diagnostyki w zarządzaniu infrastrukturą drogową – Zbigniew Tabor, Dyrektor ZDW w Katowicach

16:15 Planowanie cyklu życia w Road Asset Management – Prof. Adam Zofka, IBDiM

16:30 Poziom usług (level of service) jako element zarządzania ryzykiem w kontraktach na utrzymanie dróg – Andrzej Maciejewski, UNECE, TEM Project Manager

16:45 dyskusja

17:15 Do kogo należy droga?

Krótka rozprawa między trzema osobami, politykiem, inżynierem a kierowcą (sztuka współczesna w trzech aktach)

20:00 kolacja

5 grudnia (czwartek)

9:00 Warsztaty Asset Management (2 ścieżki równoległe)

Ścieżka I

9:00 planowanie remontów

10:30 przerwa kawowa

10:45 planowanie remontów cd.

12:00 lunch

13:00 Diagnostyka nawierzchni i wykorzystanie jej wyników w zarządzaniu

14:30 przerwa kawowa

14:45 diagnostyka cd.

16:00 zakończenie Kongresu

Ścieżka II

9:00 bezpieczeństwo ruchu drogowego

10:30 przerwa kawowa

10:45 bezpieczeństwo ruchu cd.

12:00 lunch

13:00 Ryzyko w zarządzaniu infrastrukturą drogową

14:30 przerwa kawowa

14:45 Ryzyko cd.

16:00 zakończenie Kongresu

Warunki

Opłata za udział w Kongresie wynosi:

Bez noclegów:

1175,- PLN (dwa dni) lub

950,- PLN (tylko obrady plenarne)

Opłata ta obejmuje:

  • udział w Kongresie
  • materiały konferencyjne,
  • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 05.05.2019,
  • serwis kawowy i obiad w dn. 06.06.2019 (jeśli 2 dni)

Z jednym noclegiem:

1450,- PLN w pokoju 1-osobowym

1350,- PLN w pokoju 2-osobowym

Opłaty te obejmują:

  • jeden nocleg w Hotelu Campanille*** (ul. Towarowa 2) (04/05.12.2019) ze śniadaniem,
  • udział w Kongresie
  • materiały konferencyjne,
  • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 05.05.2019,
  • serwis kawowy i obiad w dn. 06.06.2019

Zgłoszenia udziału w Kongresie będą przyjmowane do wyczerpania miejsc, nie później jednak niż do dn. 22 listopada 2019 r. Warunkiem uczestnictwa w Forum jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia online oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko uczestnika Kongresu.

Polecane Konferencje

Loading...